KLINISK KEMI

Allmänt
- Allmänt om Länsenheten för klinisk kemi
- Allmänna anvisningar för provtagning
- Svarsrutiner
- Kontaktinformation

- Avd i Kalmar
- Avd i Oskarshamn
- Avd i Västervik

Provtagning
- Anvisningar
- Förkortningar
- Information till patient

Provtagnings-material
- Remisser
- Rör

Listor för utskrift
- Ackrediterade analyser
- Akuta analyser
- Kapillärprovtagning, minsta mängd blod
- Provtagnings-
anvisningar

- Rapport vid trans-
fusionsreaktion

- Referensintervall