Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
S-25-hydroxi Vitamin D  Beslutsgränser:
Klar D-vitaminbrist: <25 nmol/L
Suboptimala nivåer: 25-75 nmol/L
Optimala nivåer: 75-125 nmol/L
Risk för toxiska effekter: >250 nmol/L
 nmol/LK
U-Acetoacetat (remsa)  <1 arb enhK,V,O
S-Aceton  <1
 mmol/LK
P-ACTH  1,6-14
Refintervall gäller prov taget på morgonen
 pmol/LK
fPt-ACTH-stimulering, Synacthentest    [ingen]K
S-Ak IgE Ara h 2 Jordnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Ara h 8 Jordnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Bigift  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Björk  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Burfåglar  Ej påvisat saknasK
S-Ak IgE Cor a 1 Hasselnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Cor a 14 Hasselnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Cor a 8 Hasselnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Cor a 9 Hasselnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Derm.Pteronyssinus  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Desinfektionsmedel  Ej påvisat saknasK
S-Ak IgE Fisk  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Födoämnen  Ej påvisat saknasK
S-Ak IgE Getinggift  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Gråbo  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Hasselnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Hund  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Häst  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Isocyanat  Ej påvisat saknasK
S-Ak IgE Jordnöt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Kanin  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Katt  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Latex  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Luftvägsallergi  Ej påvisat saknasK
S-Ak IgE Mandel  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Marsvin  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Mjölk  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Mögelarter  Ej påvisat saknasK
S-Ak IgE Penicil G  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Penicil V  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Räka  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Sojaböna  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Timotej  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Vete  <0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Äggvita  <0,10 kIE/LK
S-Ak, (IgG) TPO  <34 kIE/LK
P-Ak, hf Mononukleos  Ej påvisat saknasK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
S-Ak, IgA Transglutaminas  <7
Gråzon 7-10
Diskriminatgräns >10
 kIE/LK
P-ALAT(Alaninaminotransferas)
8
18
>18
7
Saknas
<0,39
<0,69
<1,1
Saknas
<0,53
<0,69
<0,75
µkat/LK,V,O
Asc-Albumin  <20 g/LK,V,O
Bukdialys-Albumin    mg/LK,V,O
Csv-Albumin
5
14
>14
180
Saknas
<150
<240
<400
 mg/LK,V,O
P-Albumin
5
11
18
40
70
>70
7


Saknas
35-45
38-47
41-50
36-48
36-45
34-45
 g/LK,V,O
Pleu-Albumin  <20 g/LK,V,O
tU-Albumin  <30 mg/dygnK,V
U-Albumin    mg/LK,V
Csv/S-Albumin kvot1
15
45
>45
 Saknas
<5,0
<6,8
<10,2
 saknasK
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)


40
70
>70
30
120
360
30-55
30-45
34-45
36-48
36-45
34-45
 g/LK
Csv-Albumin, nef Proteiner frakt
5
14
>14
180Saknas
<150
<240
<400
 mg/LK
U-Albumin/Kreatinin kvot  <3,0
Referensintervall avser morgonurin
 g/molK,V
U-Albumin/U-Kreatinin kvot  <3,0 g/molK
S-Alfa1-Antitrypsin (Akutfasproteiner)  0,86-1,80,94-2,0g/LK
P-ALP(Alkaliska fosfataser)
1
8
14
18
>18
7
Saknas
1,7-7,6
1,8-4,6
1,3-8,0
1,1-5,3
0,6-1,8
Saknas
1,7-7,6
1,8-4,6
1,3-8,0
0,6-3,7
0,6-1,8
µkat/LK,V,O
P-Ammoniumjon

16-53

µmol/LK
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)
1
5
11
17
>17
180
2,0-6,8
1,4-3,8
1,1-3,6
1,0-4,9
1,6-6,1
1,3-9,0
1,3-6,8
1,4-4,5
1,0-3,6
1,0-4,7
1,4-6,4
1,3-9,0
%K,V,O
P-Antitrombin


6
30
90
>90
0,40-0,93
0,48-1,10
0,70-1,20
0,85-1,25
 kIE/LK,V,O
P-Apo B/Apo A-1 kvot 
Saknas
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund")
 saknasK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1) 
1,0-1,8
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund")
1,0-2,0
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund")
g/LK,V,O
P-Apolipoprotein B(P-ApoB) 
0,60-1,4
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund")
0,55-1,3
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund")
g/LK,V,O
P-APT-tid

180
>180
Saknas
24-33

 sekunderK,V,O
P-ASAT(Aspartataminotransferas)
1
4
8
18
>18
7

Saknas
0,55-1,1
0,41-0,93
0,40-0,80
0,28-0,72
0,25-0,75
Saknas
0,55-1,1
0,41-0,93
0,40-0,80
0,28-0,72
0,25-0,60
µkat/LK,V,O
B-Basofila gran,diffk  <0,1 109/LK,V,O
B-Basofila gran,diffm  <0,1 109/LK,V,O
aB-Basöverskott  -3,0-+3,0 mmol/LK,V,O
kB-Basöverskott    mmol/LK,V,O
vB-Basöverskott  -3,0 - +3,0 mmol/LK,V,O
Csv-Bilirubin  Ej påvisat saknasK,V
P-Bilirubin, konjugerat
30
>30
Saknas
<5
 µmol/LK,V,O
P-Bilirubin, totalt
30
>30
Saknas
<26
 µmol/LK,V,O
B-Blastceller, diffmorf  0 109/LK,V,O
Pt-Blödningstid enligt Ivy 

 sekunder 
P-CA 125  <35 kIE/LO
P-CA 15-3  <25 kIE/LO
P-CA 19-9  <27 kIE/LO
S-CEA  <5,0 µg/LK
S-Ceruloplasmin

3
6
9
12
15
17
>17
30
365
0,08-0,25
0,15-0,48
0,25-0,56
0,29-0,56
0,25-0,52
0,21-0,51
0,20-0,50
0,20-0,45
0,20-0,60
0,03-0,28
0,15-0,43
0,29-0,54
0,26-0,54
0,23-0,48
0,21-0,48
0,21-0,46
0,22-0,50
0,20-0,60
g/LK
B-Ciklosporin  Terapiintervall:
Varierande
 µg/LK
P-CK(P-Kreatinkinas)

1
9
13
17
50
>50
7
30


Saknas
0,6-8,1
0,6-6,3
0,6-3,8
0,8-6,6
0,7-9,0
0,80-6,7
0,70-4,7
Saknas
0,6-8,1
0,6-6,3
0,6-3,8
0,8-6,6
0,7-9,0
0,60-3,5
0,60-3,5
µkat/LK,V,O
B-COHb  Icke rökare <1,5
Rökare <7,0
 %K,V,O
P-CRP  <5 mg/LK,V,O
U-Cylindrar erytrocyter  0 antal/synfältK,V,O
U-Cylindrar hyalina  <2 antal/synfältK,V,O
U-Cylindrar korniga  0 antal/synfältK,V,O
U-Cylindrar leukocyter  0 antal/synfältK,V,O
U-Cylindrar vax  0 antal/synfältK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
P-Cystatin C


17
50
>50
15
180
360
Saknas
0,80-1,6
0,77-1,1
0,63-1,1
0,50-1,1
0,70-1,2
 mg/LK
F-Cystor och maskägg  Ej påvisat saknasK
P-D-dimer (FEU)50
51-98

>98
 <0,50
Beslutsgräns i mg/L FEU
<(0,1 x pat. ålder)
Beslutsgräns 0,98
 mg/L FEUK,V,O
S-Digoxin  Terapiintervall:
<1,4
 nmol/LK,V
B-DNA Hemokromatos HFE  Saknas saknasK
B-DNA Laktasgen -13907  Saknas saknasK
B-DNA Laktasgen -13910  Saknas saknasK
B-DNA Laktasgen -13915  Saknas saknasK
Ejakulatundersökning  Se respektive analys [ingen]K,V
B-Eosinofila gran,diffk13
17
>17
14
30
60
180

0,1-0,7
0,1-0,8
<0,7
<0,7
<0,8
<0,7
<0.5
0,1-0,6
0,1-0,8
<0,7
<0,8
<0,8
<0,7
<0,5
109/LK,V,O
B-Eosinofila gran,diffm13
17
>17
14
30
60
180
0,1-0,7
0,1-0,8
<0,7
<0,7
<0,8
<0,7
<0,5
0,1-0,6
0,1-0,8
<0,7
<0,8
<0,8
<0,7
<0,5
109/LK,V,O
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)
7
11
17
>17
1
6
14
30
180
0,45-0,59
0,57-0,74
0,47-0,59
0,38-0,52
0,34-0,42
0,30-0,39
0,32-0,42
0,36-0,49
0,39-0,50
0,45-0,59
0,57-0,74
0,47-0,59
0,38-0,52
0,34-0,42
0,30-0,39
0,32-0,42
0,33-0,45
0,35-0,46
saknasK,V,O
Asc-Erytrocyter    109/LK,V,O
Pleu-Erytrocyter    109/LK,V,O
U-Erytrocyter (remsa)  <1 arb enhK,V,O
Csv-Erytrocyter prov 1  <1 106/LK,V,O
Csv-Erytrocyter prov 2  <1 106/LK,V,O
Csv-Erytrocyter prov 3  <1 106/LK,V,O
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)

7
17
>17
1
6
14
30
90
180
4,8-5,8
4,7-6,1
4,3-5,5
3,7-5,0
3,3-4,6
4,0-4,9
4,0-5,6
4,3-5,8
4,2-5,7
4,8-5,8
4,7-6,1
4,3-5,5
3,7-5,0
3,3-4,6
4,0-4,9
4,0-5,6
4,1-5,4
3,9-5,2
1012/LK,V,O
S-Etanol  <3 mmol/LK,V,O
S-Etylenglykol  <3,0 mmol/LK
S-Fenytoin  Terapiintervall:
40-80
 µmol/LV
P-Ferritin  30-40013-150
Postmenopausalt: 30-400
µg/LK,V
P-Fibrinogen  2,0-4,0 g/LK,V,O
P-Folat  >7,0 nmol/LK,V

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
P-Fosfat1
12
17
50
>50
 1,2-2,1
1,1-1,8
0,7-1,4
0,7-1,6
0,8-1,4
1,2-2,1
1,1-1,8
0,7-1,4
0,8-1,5
0,8-1,5
mmol/LK,V,O
S-Fria lätta kedjor  S-Kappakedja, fri: 6,7-22,4
S-Lambdakedja, fri: 8,3-27,0
S-Kappa/Lambda, fri: 0,31-1,56
 mg/LK
S-FSH
5
10
13
17
>17
360Saknas
0,2-2,8
0,4-3,8
0,4-4,6
1,5-13
1,5-13
Saknas
0,2-11
0,3-11
2,1-11
1,6-17
Se nedan
Follikelfas: 3,5-13
Midcykelfas: 4,7-22
Lutealfas: 1,7-7,7
Postmenopausalt: 25-135

IE/LV
S-Gentamicin  Terapeutiskt intervall: Före infusion 0-2 mg/L, vgs information i FASS. Behandling med gentamicin intravenöst bör diskuteras med infektionsläkare. mg/LK,V
Pt-GFR (Cystatin C)1
17
50
>50
 Saknas
>86
>80
>60
 mL/min/1,73 kvmK
Pt-GFR (Kreatinin)17
50
>

Beräknas ej
>80
>60
 mL/min/1,73 kvmK,V,O
Bukdialys-Glukos    mmol/LK,V
Csv-Glukos


< 6
> 6
Csv-/P-Glukos kvot:
0,7-0,9
0,4-0,6
 saknasK,V,O
P-Glukos


1
2
6
>6
2,4-5,4
2,9-5,2
3,2-5,9
4,2-6,0
Referensintervall avser fastevärde
 mmol/LK,V,O
Pleu-Glukos    mmol/LK,V,O
U-Glukos (remsa)  <1 arb enhK,V,O
fPt(P)-Glukosbelastning  Bedömning av oral glukosbelastning.
Fastevärde P-Glukos <6,1 mmol/L är normalt, 6,1-6,9 mmol/L är förenligt med förhöjt fasteglukos (IFG), >6,9 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus.
120 min P-Glukos <7,8 mmol/L är normalt, 7,8-11,0 mmol/L är förenligt med nedsatt glukostolerans (IGT), >11,0 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus.
Bedömning av oral glukosbelastning.
Fastevärde P-Glukos <6,1 mmol/L är normalt, 6,1-6,9 mmol/L är förenligt med förhöjt fasteglukos (IFG), >6,9 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus.
120 min P-Glukos <7,8 mmol/L är normalt, 7,8-11,0 mmol/L är förenligt med nedsatt glukostolerans (IGT), >11,0 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus.
mmol/LK,V,O
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)


7
12
17
40
>40

7
30
150

Saknas
0,28-1,2
0,14-0,82
0,11-0,27
0,15-0,43
0,15-0,6
0,15-1,3
0,20-1,9
Saknas
0,28-1,2
0,14-0,82
0,11-0,27
0,15-0,43
0,15-0,6
0,15-0,75
0,15-1,2
µkat/LK,V,O
S-Haptoglobin, nef (Akutfasproteiner)3
6
>6
 <1,9
0,10-2,0
0,24-1,9
 g/LK
B-HbA1c18
50
>50
 28-39
27-42
31-42
 mmol/molV
U-hCG, kval  <25 IE/LK,V,O
P-hCG+betakedja  <5<5
Gäller ej för gravida
IE/LK,V
P-HDL-kolesterol
8
18
>18
180
Saknas
0,67-1,6
0,84-1,9
0,80-2,10
Saknas
0,67-1,6
0,84-1,9
1,00-2,70
mmol/LK,V,O
F-Hemoglobin  Ej påvisat saknasK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
B-Hemoglobin(B-Hb)

7
11
17
>17
1
6
14
30
90
180
150-240
140-220
130-200
100-180
100-160
100-140
107-134
118-148
126-170
134-170
150-240
140-220
130-200
100-180
100-160
100-140
107-134
118-148
112-158
117-153
g/LK,V,O
Lkc-HLA-B27-Antigen  Saknas saknasK
P-Homocystein14
>14
 <10
<15
 µmol/LK
S-IgA

1
2
3
5
>5
1
90
<0,30
<0,30
<0,60
0,30-1,3
0,40-2,0
0,50-2,7
0,88-4,5
 g/LK
S-IGF 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90 27-157
30-167
34-184
39-205
44-225
50-246
56-267
63-292
72-323
84-362
97-407
112-454
126-499
139-533
148-551
152-554
153-542
151-521
146-494
140-463
133-430
115-355
98-282
88-246
83-233
75-216
67-205
61-200
54-194
49-188
47-192
41-179
37-172
34-165
32-166


18-126
20-132
22-145
26-164
31-188
36-214
42-240
49-270
57-305
67-349
80-400
93-453
105-499
116-533
123-552
127-554
128-542
125-517
121-486
114-451
108-416
93-342
78-270
73-243
69-227
62-204
57-195
53-190
46-172
42-169
38-163
37-165
35-165
34-172
34-178
µg/LK
Csv-IgG  <50 mg/LK
S-IgG

1
2
3
>3
1
90
8,0-17
3,0-12
3,0-10
4,0-12
5,0-13
6,7-15
 g/LK
tU-IgG  <10 mg/dygnK
Csv-IgG Syntesindex  <1,2 saknasK
U-IgG/U-Kreatinin kvot  <0,70 mg/mmolK

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
S-IgG1
2
5
11
17
>17
360

1,5-7,9
2,6-9,4
3,6-12
3,8-11
3,6-10
4,0-10
 g/LK
S-IgG2
2
5
11
17
>17
360

0,26-1,4
0,28-2,2
0,57-2,9
0,68-3,9
0,81-4,7
1,7-7,9
 g/LK
S-IgG3
2
5
11
17
>17
360

0,09-0,92
0,09-0,86
0,13-0,79
0,16-0,89
0,14-1,1
0,11-0,85
 g/LK
S-IgG4
2
5
11
17
>17
360<0,46
0,01-0,74
0,01-1,4
0,01-1,7
0,05-2,0
0,03-2,0
 g/LK
S-IgM

1
2
5
>5
1
90
<0,20
0,20-1,0
0,20-1,2
0,30-1,4
0,40-1,5
0,27-2,1
 g/LK
Immuniseringsundersökning, Blodgruppsserologi    [ingen]K
Pt-Iohexolclearance19
50
65
80
>80
 Saknas
80-125
60-110
50-90
Saknas
 mL / (min x 1.73 kvm)V
S-Isopropanol  <1 mmol/LK
P-Järn
1
10
15
>15
60
12-20
6-12
9-25
11-27
9-34
 µmol/LK,V,O
P-Järnmättnad50
>50
 15-60
15-60
10-50
15-50
%K,V,O
Maskindialys-Kalcium    mmol/LK,V
P-Kalcium


17
>17
7
150
365
Saknas
2,30-2,75
2,45-2,75
2,32-2,67
2,15-2,50
 mmol/LK,V,O
tU-Kalcium  2,5-8 mmol/dygnK
aP-Kalciumjon, fri
18
>18
180
0,95-1,50
1,22-1,37
1,18-1,31
 mmol/LK,V
kP-Kalciumjon, fri
18
>18
180
0,95-1,50
1,22-1,37
1,18-1,31
 mmol/LK,V
S-Kalciumjon, fri
18
>18
180
0,95-1,50
1,22-1,37
1,18-1,31
 mmol/LK,V,O
aP-Kalium

2
>2
2
90
4,2-6,7
3,7-5,9
3,5-5,2
3,5-4,4
 mmol/LK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
kP-Kalium

2
>2
2
90
4,2-6,7
3,7-5,9
3,5-5,2
3,5-4,4
 mmol/LK,V
Maskindialys-Kalium    mmol/LK,V
P-Kalium


1
18
>18
7
28
180
3,2-5,5
3,4-6,0
3,5-5,6
4,1-5,1
3,7-4,8
3,5-4,4
 mmol/LK,V,O
tU-Kalium  30-125 mmol/dygnK,V
U-Kalium(stickprov)  Saknas mmol/LK,V
F-Kalprotektin3
>3
 Saknas
<100
 mg/kgK
tU-Kappakedjor  <15 mg/dygnK
U-Kappakedjor/U-Kreatinin kvot  Saknas mg/mmolK
S-Karbamazepin  Terapiintervall:
20-40
 µmol/LV
Maskindialys-Klorid    mmol/LK,V
P-Klorid(P-Cl)
18
>18
7
Saknas
103-111
97-110
 mmol/LK,V
P-Kobalaminer (Vitamin B12)  145-570 pmol/LK,V
P-Kolesterol
2
12
30
50
>50
60
1,8-3,2
1,8-4,5
3,1-6,0
2,9-6,1
3,3-6,9
3,9-7,8
 mmol/LK,V,O
S-Komplementfaktor C3
3
6
9
12
15
17
>17
1800,56-1,5
0,86-1,8
1,0-1,9
1,2-2,1
1,1-1,6
1,0-2,0
1,1-1,9
0,90-1,8
0,56-1,4
0,72-1,6
0,96-1,4
1,0-1,9
1,1-1,9
1,1-1,8
0,92-1,8
0,90-1,8
g/LK
S-Komplementfaktor C4
3
6
9
12
15
17
>17
1800,09-0,28
0,14-0,48
0,20-0,47
0,17-0,35
0,18-0,36
0,17-0,51
0,17-0,38
0,10-0,40
0,10-0,25
0,14-0,42
0,17-0,41
0,16-0,41
0,14-0,47
0,16-0,37
0,11-0,40
0,10-0,40
g/LK
Ejak-Konsistens  Normalt saknasK,V
S-Kortisol  Dygnsvariation
Kl 06-10 135-540
Kl 16-20 70-330
 nmol/LK,V
S-Kortisol, funktionstest  Bedömning:
Ostressat morgonprov för S-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt. Efter Synacthen-test ses vanligen S-Kortisol >450 nmol/L. S-Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing´s syndrom.
Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning.
 nmol/LK,V
Bukdialys-Kreatinin    µmol/LK,V
P-Kreatinin

1
2
4
6
8
10
12
14
>14
7
30
<97
<62
<45
<41
<47
<52
<57
<66
<78
<80
60-105
<97
<62
<45
<41
<47
<52
<57
<66
<78
<80
45-90
µmol/LK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
tU-Kreatinin  9,0-196,0-13mmol/dygnK,V
Ledv-Kristaller  Ej påvisat saknasK,V
S-Kryoglobulin kval  Ej påvisat saknasK,V
aP-Laktat  0,5-2,2
Gäller efter vila och fasta
 mmol/LV
Asc-Laktat    mmol/LK,V,O
Csv-Laktat

18
>18

3
10

1,1-6,7
1,1-4,4
1,1-2,8
1,1-2,4


 mmol/LK,V,O
Ledv-Laktat  0,6-3,1 mmol/LK,V,O
P-Laktat  0,5-2,2
Gäller efter vila och fasta
 mmol/LK,V,O
Pleu-Laktat    mmol/LK,V,O
vP-Laktat  0,5-2,2
Gäller efter vila och fasta
 mmol/LV
fPt(kP)-Laktosbelastning  Bedömning av laktosresorption.
Stegring av kP-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption.
För frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat.
Bedömning av laktosresorption.
Stegring av kP-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption.
För frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat.
mmol/LV,O
fPt(P)-Laktosbelastning  Bedömning av laktosresorption.
Stegring av P-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption.
För frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat.
Bedömning av laktosresorption.
Stegring av P-Glukos <1,3 mmol/L efter laktostillförsel kan tala för laktosintolerans alternativt tunntarmsmalabsorption.
För frågeställning adult hyplaktasi kan även genetisk analys (B-DNA-Laktasgen 13910) utföras vilket beställs separat.
mmol/LK,V,O
tU-Lambdakedjor  <15 mg/dygnK
U-Lambdakedjor/U-Kreatinin kvot  Saknas mg/mmolK
Pleu-LD    µkat/LK,V,O
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)

3
8
17
70
>70
7
28
Saknas
2,6-8,3
2,2-4,9
2,0-4,1
1,9-4,3
1,8-3,4
1,9-4,2
 µkat/LK,V,O
P-LDL-kolesterol
8
18
30
50
>50
180Saknas
0,8-2,8
1,1-3,6
1,2-4,3
1,4-4,7
2,0-5,3
Saknas
0,7-2,6
1,2-5,0
1,2-4,3
1,4-4,7
2,0-5,3
mmol/LK,V,O
U-Legionella antigen  Ej påvisat saknasK,V
Ejak-Leukocyter  <3 antal/synfältK,V
U-Leukocyter (remsa)  <1 arb enhK,V,O
Asc-Leukocyter mono    109/LK,V,O
Csv-Leukocyter mono  <5 106/LK,V,O
Ledv-Leukocyter mono    109/LK,V,O
Pleu-Leukocyter mono    109/LK,V,O
Asc-Leukocyter poly    109/LK,V,O
Csv-Leukocyter poly  <1 106/LK,V,O
Ledv-Leukocyter poly     109/LK,V,O
Pleu-Leukocyter poly    109/LK,V,O
Asc-Leukocyter totalt    109/LK,V,O
Csv-Leukocyter totalt  <6 106/LK,V,O
Ledv-Leukocyter totalt  <0,2 109/LK,V,O
Pleu-Leukocyter totalt    109/LK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)
8
17
>17
1
6
30
90
180
9,0-30,0
5,0-25,0
5,0-20,0
6,0-18,0
6,0-16,0
3,5-14,0
4,1-12,0
3,5-8,8
 109/LK,V,O
S-LH  1,7-8,6
Barn prepubertalt: <3,1
Follikelfas: 2,4-13
Midcykelfas: 14-96
Lutealfas: 1,0-11
Postmenopausalt: 7,7-59
Barn prepubertalt: <3,1
IE/LV
S-Litium  Terapiintervall:
<1,0
 mmol/LK,V
B-Lymfocyter variantform, diffm  0
 109/LK,V,O
B-Lymfocyter,diffk5
12
17
>17
14
30
60
180
2,1-7,5
2,1-8,4
2,5-8,0
2,4-8,9
1,8-7,8
1,3-4,1
1,2-3,6
1.1-3.5
1,8-8,0
2,4-8,2
2,3-9,1
2,1-9,0
1,8-7,8
1,3-4,1
1,2-3,6
1.1-3.5
109/LK,V,O
B-Lymfocyter,diffm5
12
17
>17
14
30
60
180
2,1-7,5
2,1-8,4
2,5-8,0
2,4-8,9
1,8-7,8
1,3-4,1
1,2-3,6
1.1-3.5
1,8-8,0
2,4-8,2
2,3-9,1
2,1-9,0
1,8-7,8
1,3-4,1
1,2-3,6
1.1-3.5
109/LK,V,O
P-Magnesium
18
>18
180Saknas
0,76-1,00
0,70-0,95
 mmol/LK,V
Ery-Malariamorfologi  Ej påvisat saknasK,V
U-Maskägg  Ej påvisat saknasK
Ery-MCH17
>17
14
30
60
180
31-36
30-34
28-32
24-29
25-31
27-33
31-36
30-35
28-32
24-30
25-31
27-33
pgK,V,O
Ery-MCV1
5
11
17
>17
14
30
60
180
91-103
89-100
84-94
74-88
70-82
71-84
74-86
77-89
82-98
93-106
90-103
83-96
75-88
71-83
72-85
76-88
77-91
82-98
fLK,V,O
B-Metamyelocyter,diffm  0 109/LK,V,O
S-Metanol  <2 mmol/LK
B-Methemoglobin  <2,0 %K,V,O
S-M-Komponent  Se respektive analys saknasK
B-Monocyter,diffk17
>17
14
30
60
180
0,5-1,8
0,3-1,4
0,3-1,0
0,3-1,1
0,2-0,8
0.2-0.8
0,6-1,7
0,4-1,2
0,3-1,2
0,2-1,2
0,2-0,8
0,2-0,8
109/LK,V,O
B-Monocyter,diffm17
>17
14
30
60
180
0,5-1,8
0,3-1,4
0,3-1,0
0,3-1,1
0,2-0,8
0.2-0.8
0,6-1,7
0,4-1,2
0,3-1,2
0,2-1,2
0,2-0,8
0,2-0,8
109/LK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
B-Myelocyter,diffm  0 109/LK,V,O
P-Myoglobin  <72<58µg/LK,V
aP-Natrium
30
>30
133-147
137-145
 mmol/LK,V,O
Bukdialys-Natrium    mmol/LK,V
kP-Natrium
30
>30
133-147
137-145
 mmol/LK,V
Maskindialys-Natrium    mmol/LK,V
P-Natrium
17
>17
7

Saknas
138-145
137-145

 mmol/LK,V,O
tU-Natrium  150-300 mmol/dygnK,V
U-Natrium (stickprov)  Saknas mmol/LK,V
B-Neutrofila gran,diffk14
17
>17
14
30
60
180
1,6-6,1
1,2-5,4
0,8-4,2
1,0-5,4
1,6-6,7
2,0-9,6
1.6-5.9
1,7-6,8
1,2-4,8
1,0-4,7
1,0-7,2
1,6-6,7
2,0-9,6
1.6-5.9
109/LK,V,O
B-Neutrofila granulocyter, diffm14
17
>17
14
30
60
180

1,6-6,1
1,2-5,4
0,8-4,2
1,0-5,4
1,6-6,7
2,0-9,6
1.6-5.9
1,7-6,8
1,2-4,8
1,0-4,7
1,0-7,2
1,6-6,7
2,0-9,6
1.6-5.9
109/LK,V,O
U-Nitrit (remsa)  <1
(Efter minst 4 h
inkubation i blåsan)
 arb enhK,V,O
P-NT-proBNP  <300 = Diagnostisk beslutsgräns
Gråzon:
<50 år: 300-450 ng/L
50-75 år: 300-900 ng/L
> 75 år: 300-1800 ng/L
 ng/LK,V
S-Orosomukoid (Akutfasproteiner)  0,52-1,2 g/LK
S-Osmolalitet  280-300 mosm/kgK,V
U-Osmolalitet  Efter 8-10 h vätskekarens: >750

Vid Desmopressintest
Barn 1 år: >600
Barn 2 år: >700
Barn 3 år: >800
Vuxna 20 år: >850
Vuxna 40 år: >800
Vu xna 60 år:>700
 mosm/kgK,V
Csv-Oxyhemoglobin  Ej påvisat saknasK,V
P-Pankreasamylas
2
15
18
>18
180
<0.19
0.02-0.39
0,10-0,60
0,16-0.80
0.15-1.10

 µkat/LK,V,O
S-Paracetamol  Terapiintervall:
För tolkning av resultat se FASS
 µmol/LK,V,O
aB-pCO2

1
6
>6
3,7-6,0
4,0-6,0
4,5-6,0
 kPaK,V,O
kB-pCO2    kPaK,V,O
vB-pCO2  Saknas kPaK,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
B-PEth 16:0/18:1  <0,05 umol/L Ingen eller låg alkoholkonsumtion
0,05-0,30 umol/L Måttlig alkoholkonsumtion
>0,30 umol/L Överkonsumtion
 µmol/LK
aB-pH
1
>1
7,28-7,43
7,35-7,45
 pH enhetK,V,O
kB-pH    pH enhetK,V,O
Pleu-pH    pH enhetK,V,O
vB-pH  7,32-7,43 pH enhetK,V,O
B-Plasmaceller,diffmorf  0 109/LK,V,O
Csv-Pneumokock antigen  Ej påvisat saknasK,V
U-Pneumokock antigen  Ej påvisat saknasK,V
aB-pO2

50
>50
1
6
7,3-12,0
8,0-12,0
10,0-13,0
8,0-13,0
 kPaK,V,O
kB-pO2    kPaK,V,O
S-Progesteron  0,2-0,5Follikelfas: 0.2-2,8
Ovalutionsfas: 0,4-38
Lutealfas: 5,8-76
Postmenopausalt: <0,2-0,4
Gravid 1:a trimestern: 35-141
Gravid 2:a trimestern: 81-264
Gravid 3:e trimestern: 187-681

nmol/LV
P-Prokalcitonin2


>2
0-6 timmar: < 2 µg/L
6-12 timmar: < 8 µg/L
12-18 timmar:< 15 µg/L
18-30 timmar:< 21 µg/L
30-36 timmar:< 15 µg/L
36-42 timmar:< 8 µg/L
42-48 timmar:< 2 µg/L
<0,05
 µg/LK,V
S-Prolaktin(PRL)  90-330
Barn prepubertalt: 90-330
Ej gravid: 100-500
Barn prepubertalt: 90-330
mIE/LV
B-Promyelocyt,diffm  0 109/LK,V,O
S-Propylenglykol  <3 mmol/LK
U-Protein (remsa)  <1 arb enhK,V,O
U-Protein HC  Saknas mg/LK
U-Protein HC/Kreatinin Kvot
15
>15
31Saknas
<0,8
<0,5
 g/molK
kP-Protrombinkomplex  <1,2 INRK,V,O
P-Protrombinkomplex  <1,2 INRK,V,O
P-PSA- kvot  Saknas %O
P-PSA, totalt50
70
80
>80
 <2,0
<3,0
<5,0
<7,0
 µg/LO
S-PTH  1,6-6,9 pmol/LK,V
P-PTH intraoperativt, snabb  Saknas pmol/LK,V
B-Ret-He
1
5
11
17
>17
18028-39
29-36
28-38
32-38
30-40
28-35
29-38
30-36
29-37
30-40
30-38
28-35
[ingen]K,V,O

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
B-Retikulocyter1
5
11
17
>17
3
30
60
180
148-216
51-110
52-78
48-88
44-111
36-68
42-70
42-65
28-120
148-216
51-110
52-78
48-88
44-111
36-68
42-70
42-65
28-120
109/LK,V,O
S-S100B> 18 < 0,10  µg/LK,V
S-Salicylat  Terapiintervall:
<2,0
 mmol/LK
S-SHBG19
49
>49
 Saknas
18-54
21-77
Fertila: 32-130
Postmenopausalt: 27-128
nmol/LV
Ejak-Spermakonc  >20 106/mLK,V
Ejak-Spermatozoer god rörlighet  >60 %K,V
Ejak-Spermatozoer levande  >60 %K,V
Ejak-Spermatozoer normal morfologi  >50 %K,V
Ejak-Spermier orörliga (Vasektomi)  0-10antal/synfältK,V,O
Ejak-Spermier rörliga (Vasektomi)  0 antal/synfältK,V,O
F-Springmask tejptest  Ej påvisat saknasK
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)2
50
>50
 <6
<13
<20
<6
<20
<28
mm/hK,V,O
B-SR, míkro2
16
 1-6
1-9
mm/hK,V,O
aB-Standardbikarbonat

1
6
>6
16-23
18-25
21-25
 mmol/LK,V,O
kB-Standardbikarbonat    mmol/LK,V,O
vB-Standardbikarbonat  22-27 mmol/LK,V,O
aB-Syrgasmättnad  >95 %K,V,O
kB-Syrgasmättnad    %K,V,O
vB-Syrgasmättnad  Saknas %K,V,O
P-T3, fritt


5
10
19
>19
6
90
360
2,7-9,7
3,0-9,3
3,3-9,0
3,7-8,5
3,9-8,0
3,9-7,7
3,1-6,3
 pmol/LK
P-T4, fritt


5
10
19
>19
6
90
360
11-32
12-28
12-26
12-23
12-22
13-21
12-22
 pmol/LK,V
B-Takrolimus  Se FASS µg/LK
S-Testo/SHBG kvot19
49
>49
 Saknas
35-93
24-72
Fertila: 0,3-5,6
Postmenopausalt: 0,2-3,6
saknasV
S-Testosteron19
49
>49
 Saknas
8,6-29
6,6-26
Fertila: <1,7
Postmenopausalt: <1,5
Barn prepubertalt: Saknas
nmol/LV
P-TIBC1
>1
 21-73
47-80
 µmol/LK,V,O
S-TPS   <80 U/LK

Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
AnalysTom årTom dagManKvinnaEnhetLab
S-TRAK  <1,8 IE/LK
S-Transferrin, nef17
>17

Saknas
2,0-3,6
 g/LK
P-Transferrinreceptor,löslig (sTfR)18
>18

Saknas
2,2-5,0
Saknas
1,9-4,4
mg/LV
S-Transtyretin17
>17
 Saknas
0,20-0,40
 g/LK
P-Triglycerider
18
>18
180
Saknas
0,4-2,7
0,4-2,6
 mmol/LK,V,O
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)10
17
>17
14
30
60
180
220-420
250-590
230-560
240-530
210-590
190-460
140-350
140-450
280-570
330-600
250-580
210-590
190-460
160-390
109/LK,V,O
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)1
5
11
17
>17
14
30
60
180
10,2-11,9
10,1-12,1
9,2-10,8
8,9-10,6
8,7-10,5
9,0-10,9
9,2-11,4
9,6-11,8
9,3-12,1
10,4-12,0
10,0-12,2
9,4-11,1
9,0-10,9
8,8-10,6
8,9-11,0
9,3-11,3
9,6-11,7
9,1-11,9
fLK,V,O
P-Troponin T  <15<15ng/LK,V,O
P-TSH


5
10
19
>19
6
90
360
0,7-15,2
07-11,0
0,7-8,4
0,7-6,0
0,6-4,8
0,5-4,3
0,3-4,2
 mIE/LK,V
P-Urat
14
17
50
>50
360
70-330
120-340
160-450
230-480
230-480
65-320
120-340
120-340
160-350
160-400
µmol/LK,V,O
Bukdialys-Urea    mmol/LK,V
P-Urea

1
10
17
50
>50
7
28

Saknas
2,1-8,8
2,1-6,5
3,1-7,8
2,7-7,1
3,2-8,1
3,5-8,2
Saknas
2,1-8,8
2,1-6,5
3,1-7,8
2,7-7,1
2,6-6,4
3,1-7,9
mmol/LK,V,O
tU-Urea  330-580 mmol/dygnK
Ejak-Utseende  Normalt saknasK,V
Csv-Utseende efter centrifugering  Ofärgad saknasK,V,O
Asc-Utseende före centrifugering  Ljusgul saknasK,V,O
Csv-Utseende före centrifugering  Ofärgad saknasK,V,O
Ledv-Utseende före centrifugering  Ljusgul saknasK,V,O
Pleu-Utseende före centrifugering  Ljusgul saknasK,V,O
S-Valproat  Terapiintervall:
300-700
 µmol/LV
S-Vancomycin  Terapiintervall:
Före inj: 15-20
1 timma efter avslutad inj: 30-50
 mg/LK
Ejak-Volym  2-7 mLK,V
S-Zink
17
>17
7Saknas
8,5-15,0
8,0-14,0
 µmol/LK
B-Övriga celler, diffm  0
 109/LK,V,O