Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt(Lkc)- Cytokrom P450 2C19, genotyp (mefenytoinhydroxila
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala

Postadress
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 41 90
Fax: 018-55 31 49
Senast ändrad:
 
2015-07-23

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt(Lkc)- Cytokrom P450 2D6, genotyp (debrisokinhydroxilas
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala

Postadress
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 41 90
Fax: 018-55 31 49
Senast ändrad:
 
2015-07-23

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-(Lkc)- UGT1A1, genotyp,DNA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala

Postadress
Avd för Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 42 05
Fax: 018-55 25 62
Senast ändrad:
 
2015-07-23

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-11-Deoxikortisol
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-17-Hydroxi-progesteron
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-25-hydroxi Vitamin D
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-24

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fS-5-HIAA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Örebro Laboratoriemedicinska

Laboratoriemedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Kundtjänst tfn 019-602 11 85
Senast ändrad:
 
2019-05-03

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska_Special_7-alfa-Hydroxi

Karolinska Universitetslaboratoriet
L7:00 Provinlämningen
171 76 STOCKHOLM

Telefon
Huddinge
08-585 8000 00

Solna
08-517 700 00
Senast ändrad:
 
2018-02-21

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-ACE(Angiotensin converting enzym)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Karolinska Universitetssjukhuset
L70:00 Provinlämningen
171 76 Stockholm

08-585 800 00
Senast ändrad:
 
2017-11-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-ACE(Angiotensin converting enzym)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping
Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-ACE-genotyp (I/D)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Aceton
Anvisningar:
 
Venblod
OBS! Använd ej alkolholhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
På begäran
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Acetylkolinreceptor,ak(IgG)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss (provtagningsunderlag) via Cosmic eller konsultremiss (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Karolinska Solna
Postadress
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Solna
171 76 Stockholm

tel: 08-517 724 26 alt. 08-517 759 30
Fax: 08-517 730 10
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Aciklovir
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-ACTH
Anvisningar:
 
Venblod
Dygnsvariation(se med.bakgrund)
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Patienten skall vila SITTANDE 15 min före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
OBS! Provtagning under pågående ACTH 1-24 behandling rekommenderas ej beroende på negativ inteferens med sandwich-analysen.
Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-19

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fPt-ACTH-stimulering, Synacthentest
Anvisningar:
 
fPt-ACTH-stimulering, Synacthentest utförs på vårdavd./mott.
Se provtagningstider under rubriken Medicinsk bakgrund
Prov för S-Kortisol och P-ACTH tas på patienten.
Se anvisning för S-Kortisol och P-ACTH
Pris (poäng), se respektive analys.
Rörtyp:
 
se anvisning för S-Kortisol och P-ACTH (Artnr: )
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2015-12-23

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Acylkarnitin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
CMMS C2 71
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 827 70 alt. 08-517 714 40
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-ADAMTS13 protein och ak
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2013-05-02

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Ara h 2 Jordnöt
Anvisningar:
 
Venblod

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Ara h 8 Jordnöt
Anvisningar:
 
Venblod

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Bigift
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Prov bör tas tidigast 2-3 veckor och senast 6 månader efter stick.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Björk
Anvisningar:
 
Venblod

Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Burfåglar
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning. Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Cor a 1 Hasselnöt
Anvisningar:
 
Venblod
Vid utredning av misstänkt hasselnötsallergi; testa först för IgE-antikroppar mot hasselnöt (f17) och björk (om s.k. björkpollenrelaterad allergi).
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Cor a 14 Hasselnöt
Anvisningar:
 
Venblod
Vid utredning av misstänkt hasselnötsallergi; testa först för IgE-antikroppar mot hasselnöt (f17) och björk (om s.k. björkpollenrelaterad allergi).
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning. Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Cor a 8 Hasselnöt
Anvisningar:
 
Venblod
Vid utredning av misstänkt hasselnötsallergi; testa först för IgE-antikroppar mot hasselnöt (f17) och björk (om s.k. björkpollenrelaterad allergi).
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Cor a 9 Hasselnöt
Anvisningar:
 
Venblod
Vid utredning av misstänkt hasselnötsallergi; testa först för IgE-antikroppar mot hasselnöt (f17) och björk (om s.k. björkpollenrelaterad allergi).
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Derm.Pteronyssinus
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-06-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Desinfektionsmedel
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Fisk
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Födoämnen
Anvisningar:
 
Venblod

I screeningtest Födoämnen ingår (fx5; Äggvita, Mjölk, Fisk(torsk), Vete, Sojaböna, Jordnöt). Om screeningtest Födoämnen utfaller positivt kommer samtliga analyser som ingår i screeningtest utföras automatiskt. De skall således inte beställas enskilt.
Om screening utfaller negativt kommer inga analyser som ingår i screeningtest utföras , gäller även om de är beställda.
Om screen ej önskas utan endast enskild analys beställ i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Getinggift
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Prov bör tas tidigast 2-3 veckor och senast 6 månader efter stick.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Gråbo
Anvisningar:
 
Venblod

Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Hasselnöt
Anvisningar:
 
Venblod
Vid utredning av misstänkt hasselnötsallergi; testa för IgE-antikroppar mot hasselnöt (f17) och björk (om s.k. björkpollenrelaterad allergi).
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Hund
Anvisningar:
 
Venblod

Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Häst
Anvisningar:
 
Venblod

Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Isocyanat
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Jordnöt
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Kanin
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Katt
Anvisningar:
 
Venblod

Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Latex
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Luftvägsallergi
Anvisningar:
 
Venblod
I screeningtest Luftvägsallergi ingår (Timotej, Gråbo, Björk, Katt, Häst, Hund, Mögel, Kvalster).Om screeningtest Luftvägsallergi utfaller positivt utförs alla ingående analyser automatiskt. De skall således inte beställas enskilt.
Om screening utfaller negativt kommer inga analyser som ingår i screeningtest utföras , gäller även om de är beställda.
Om screen ej önskas utan endast enskild analys beställ i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning. Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Mandel
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Marsvin
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Mjölk
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Mögelarter
Anvisningar:
 
Venblod

Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Penicil G
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Prov bör tas tidigast 2 veckor och senast 6 månader efter reaktion på penicillin.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Penicil V
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Prov bör tas tidigast 2 veckor och senast 6 månader efter reaktion på penicillin.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Räka
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Sojaböna
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Timotej
Anvisningar:
 
Venblod

Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Vete
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak IgE Äggvita
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår i S-Ak, IgE luftvägsallergi översikt(screen). Om screen ej önskas beställ som enskild analys i fält "övrigt allergi" på pappersremiss 2 alt, i Cosmic.

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provet sparas i 3 veckor efter första analystillfället för ev. tilläggsbeställning.Gäller endast på barn under 12 år.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak, (IgG) TPO
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Ak, hf Mononukleos
Anvisningar:
 
Venblod
Snabbtest utföres.
Tag utan stas och muskelkontraktion.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak, IgA Endomysium
Anvisningar:
 
OBS! Analysen har ersatts av S-Ak, IgA Transglutaminas fr.o.m. 2005-04-01.
Remiss:
 
[ingen remiss vald] (Artnr: [inget])
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Senast ändrad:
 
2007-10-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak, IgA Transglutaminas
Anvisningar:
 
OBS! S-Ak, IgA Transglutaminas ersätter S-Ak, IgA Endomysium fr.o.m. 2005-04-01.
Förstahandsval vid utredning och uppföljning av celiaki.
Vid resultat mindre än 0,07 g/L av P- IgA utföres även S-Ak, IgG Transglutaminas och S-Ak IgG Deamiderat Gliadin( tillbeställes av klin.kem.).

Venblod

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak,IgG Deamiderat Gliadin
Anvisningar:
 
Venblod
Utföres tillsammans med S-Ak IgG Transglutaminas, då P-IgA är mindre än 0,07 g/L. (Tillbeställes av klin.kem)
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ak,IgG Transglutaminas
Anvisningar:
 
Venblod

Utföres tillsammans med S-Ak IgG Deamiderat Gliadin, då P-IgA är mindre än 0,07 g/L. (Tillbeställes av klin.kem)

1 rör räcker för beställning av samtliga allergianalyser vid venös provtagning. Vid kapillärprovtagning tas 2 st SST-rör (gul kork).
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Ak-Aldurazyme(Larodinase)Enzym-ak.
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, lila propp, EDTA (K2), drar 6,0 mL (Artnr: 2717)
Remiss:
 
Utförs externt, se Utförare.
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Neurokem Mölndahl har 28/10 2013 flyttat till Sahlgrenska se adress nedan
Postadress
Klinisk kemi
Bruna Stråket 16
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Tfn: 031-343 01 70
Fax: 031-82 76 10
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Akutfasproteiner
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.


För mer information se analyser som ingår i gruppen
S-Albumin, nef
S-alfa1-Antitrypsin
S-Orosomukoid
S-Haptoglobin, nef
S-CRP, nef
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-ALAT(Alaninaminotransferas)
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-19

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Asc-Albumin
Anvisningar:
 
Ascitesvätska
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad ascitesvätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mörkblå propp, Na-heparin, drar 4 mL (Artnr: 2393)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-04-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Bukdialys-Albumin
Anvisningar:
 
Bukdialysvätska
Tag ca. 10 mL bukdialysvätska i varje rör.
Tag 1 remiss/rör och ange tidpunkt för provtagning.
Provtagningsförslag:
Bukdialysat på nattpåse.
Bukdialysat 1. 0 h, tas alltid som utgångsvärde.
Bukdialysat 2. efter 2 h.
Bukdialysat 3. efter 4 h.
alt.endast
Bukdialysat på dygnsmängd.
Prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Komplettera bukdialysen med plasma och urinanalyser.
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi:Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-04-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Albumin
Anvisningar:
 
Venblod
Tag utan stas och muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pleu-Albumin
Anvisningar:
 
Pleuravätska
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mörkblå propp, Na-heparin, drar 4 mL (Artnr: 2393)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-04-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Albumin
Anvisningar:
 
Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)
Patienten tömmer blåsan vid ett visst klockslag, t.ex. kl. 08.00 på morgonen. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t.o.m. kl. 08.00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna sista urinportion ska också tas med i insamlingen.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
2x4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp.
alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308 av väl blandad dygnsmängd.
OBS!Stark fysisk aktivitet bör undvikas dagarna före provtagning.
Urinsamling bör om möjligt undvikas vid febertillstånd
Rörtyp:
 
Rör plast 5 mL (PS), rund botten (Artnr: 6610)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar,Västervik
Senast ändrad:
 
2016-10-26

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Albumin
Anvisningar:
 
Stickprov
Analysen kan även utföras på dygnsmängd
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad urin insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastproppalt alt.1 urinodlingsrör art.nr 102308.
OBS!Stark fysisk aktivitet bör undvikas dagarna före provtagning.
Urinsamling bör om möjligt undvikas vid febertillstånd
Rörtyp:
 
Rör plast 5 mL (PS), rund botten (Artnr: 6610)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2016-10-26

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Albumin Laktat Celler
Anvisningar:
 
Cerebrospinalvätska
För uteslutande av stickblödning tag 3 rör.
I Cosmic skall endast en remiss beställas. 3 identiska etiketter skrivs ut automatiskt (samma lid.nr). OBS! Märk varje rör med etikett och ange provtagningsordning med märkpenna (prov1, prov 2, prov 3). Gäller även kemiremiss (art.nr 6299).
Tag minst 1 mL cerebrospinalvätska i vardera rör.
Önskas även spektrofotometri gäller beställningsgrupp se länk Spektrofotometri, Albumin, Laktat, Celler
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa. Skicka ej i rörpost.

För ytterligare information: Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

För mer information om respektive analys som ingår i gruppen
Csv-Utseende före centrifugering
Csv-Utseende efter centrifugering
Csv-Erytrocyter Prov 1
Csv-Erytrocyter Prov 2
Csv-Erytrocyter Prov 3
Csv-Leukocyter totalt
Csv-Leukocyter poly
Csv-Leukocyter mono
Csv-Albumin
Csv-Laktat
Rörtyp:
 
Rör MicroTube 2 mL (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt (Artnr: 11095)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-11-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Albumin, mikro
Anvisningar:
 
Analysen utgår i Kalmar län 2017-11-28.
Eventuella beställningar av tU-Albumin mikro konverteras till U-Albumin/Kreatinin kvot

I undantagsfall kan analysen sändas till externt labb.
Kontakta Klinisk kemi och transfussionmedicin i Kalmar län för mer information.
Se Utförare.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
I undantagsfall kan prov sändas till Labmedicin Skåne.
Labmedicin Skåne_tU-Albumin mikro
Senast ändrad:
 
2017-11-28

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår vid beställning av S-Akutfasproteiner, S-Komplementfaktorer och S-Nutritionsparametrar. Analysen kan också beställas enskilt.
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Albumin/Kreatinin kvot
Anvisningar:
 
Morgonurin, stickprov
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 väl förslutet med plastpropp alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308.
OBS!Stark fysisk aktivitet bör undvikas dagarna före provtagning.
Urinsamling bör om möjligt undvikas vid febertillstånd
Rörtyp:
 
Rör plast 5 mL (PS), rund botten (Artnr: 6610)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2016-10-26

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt(U)-Aldosteron
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

tel: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Aldosteron
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2019-05-23

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Alfa1-Antitrypsin (Akutfasproteiner)
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår vid beställning av S-Akutfasproteiner, S-Komplementfaktorer och S-Nutritionsparametrar. Analysen kan också beställas enskilt.
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-alfa1-Fetoprotein(AFP)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-alfa-Galaktosaminidas(Lkc)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-343 01 70 alt. 031-342 15 62
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-alfa-Galaktosidas ak
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Vid frågor kontakta Neurokemiska laboratoriet, Mölndal,
telefon 031-343 00 25.
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-alfa-Galaktosidas(leukocyter)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Vid frågor kontakta Neurokemiska laboratoriet, Mölndal,
telefon 031-343 00 25.
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Alkaliskt fosfatas isoenzymer
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna
Sök på ALP (isoenzymer)

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

tel: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Alkaliskt fosfatas,placentatyp
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet
L 700 Provinlämningen / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Solna
171 76 Stockholm

Tfn: 08-517 724 26
Fax: 08-517 730 10
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Allergenspecifika IgG ak mot mögel och fjädrar
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Specialremiss kan beställas från KS på tel.nr. 08-585 811 16
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Allergen-specifikt IgE(allergena komponenter)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

tel: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-ALP(Alkaliska fosfataser)
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Alprazolam
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Aluminium
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Utförs externt, se Utförare.
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset
OBS!Prov tas i specialrör. Se länk ovan.
Rör beställes från Hettich på tfn. 08/ 752 00 30

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Amfetaminer
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.
OBS! Amfetamin+Metamfetamin ingår. Önskas även Ecstasy=MDMA måste det anges på remissen

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

OBS! Verifikation utföres alltid vid positiv screen.
Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Amikacin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2018-04-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Aminolevulinat (ALA)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Porfyricentrum Sverige
CMMS C2 71
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn:08-517 714 45 (Porfyricentrum)
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Amn-Aminosyror
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 031-342 31 59 (Aminosyror),
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Aminosyror
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 031-342 31 59 (Aminosyror),
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Aminosyror
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 031-342 31 59 (Aminosyror),
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Aminosyror
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 031-342 31 59 (Aminosyror),
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fP-Aminosyror,kvantitativt
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna
(se CMMS)

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Amitriptylin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Ammoniumjon
Anvisningar:
 
Venblod

OBS! Beställaren tar alltid telefonkontakt med laboratoriet minst 1h före provtagning.

Undvik rökning minst 1 h före provtagning.

OBS! Prov ska tas i iskylt rör och transporteras kylt i isbad till laboratoriet inom 15 min för kylcentrifugering. Isbadet bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.

Tag helst utan stas och muskelkontraktion.

OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

Prov taget i microtainerrör Li-heparin art.nr. 5113. Fyll röret till den övre markeringen eller minst 600 µL, blanda och placera röret i en plastpåse som försluts. Prov i plastpåse förvaras och transporteras i isbad till laboratoriet för centrifugering inom 15 min.

Prov taget i EDTA-rör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-06-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Amylas(makro/saliv)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Amyloidprotein A(SAA)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Sahlgrenska
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg

Tel:031-342 49 17
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Anabola androgena steroider
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)
Anvisningar:
 
Venblod.
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används MAP-rör (microtainerrör) EDTA art.nr. 5112.
Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-11-01

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Androstendion(ASD)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-anti-Aquaporin4
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab Analys AB
OBS! Använd Wieslabs remiss Autoimmundiagnostik(kan skrivas ut från hemsidan)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-AntiFXa,LMWH
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Anti-Gangliosider
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Wieslab Remiss- Neurologi (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab analys AB
OBS! Provtagningsföreskrift se Wieslabs remiss.
Sambeställning av Antikroppar mot Gangliosider (GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b IgG/IgM),MAG, Sulfatid IgM( se Wieslabs remiss)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatuadress)
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2014-11-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Anti-Gangliosider
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Wieslab Remiss- Neurologi (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab analys AB
OBS! Provtagningsföreskrift se Wieslabs remiss.
Sambeställning av Antikroppar mot Gangliosider (GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b IgG/IgM),MAG, Sulfatid IgM( se Wieslabs remiss)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatuadress)
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-anti-IFN beta
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
se remiss Interferon

Postadress
Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet KI
171 76 Stockholm

Tfn: 08-517 724 26 alt. 08-517 702 58

Vid frågor var vänlig kontakta:
Anna G Mattsson tel: 08-517 702 58
Ingegerd Löfving Arvholm tel: 08-517 702 58
Docent Anna Fogdell-Hahn tel: 08-517 702 51
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-anti-Intrinsic factor
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab Analys AB
OBS! Använd Wieslabs remiss Autoimmundiagnostik(kan skrivas ut från hemsidan)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
HLA-antikroppar, panelreaktiva
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 32 50 alt. 046-17 32 25
fax. 046 18 91 17
Senast ändrad:
 
2012-09-27

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Anti-MAG
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Wieslab Remiss- Neurologi (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab analys AB
OBS! Provtagningsföreskrift se Wieslabs remiss.
Sambeställning av Antikroppar mot Gangliosider (GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b IgG/IgM),MAG, Sulfatid IgM( se Wieslabs remiss)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatuadress)
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2014-11-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Anti-MAG
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Wieslab Remiss- Neurologi (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab analys AB
OBS! Provtagningsföreskrift se Wieslabs remiss.
Sambeställning av Antikroppar mot Gangliosider (GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b IgG/IgM),MAG, Sulfatid IgM( se Wieslabs remiss)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatuadress)
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-anti-Müller Hormon (AMH)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Anti-Sulfatid IgM
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Wieslab Remiss- Neurologi (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab analys AB
OBS! Provtagningsföreskrift se Wieslabs remiss.
Sambeställning av Antikroppar mot Gangliosider (GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b IgG/IgM),MAG, Sulfatid IgM( se Wieslabs remiss)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatuadress)
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2014-11-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Anti-Sulfatid IgM
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Wieslab Remiss- Neurologi (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab analys AB
OBS! Provtagningsföreskrift se Wieslabs remiss.
Sambeställning av Antikroppar mot Gangliosider (GM1, asialoGM1,GM2, GD1a, GD1b och GQ1b IgG/IgM),MAG, Sulfatid IgM( se Wieslabs remiss)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatuadress)
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Antitrombin
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Även rör vakuum 5 mL, ljusblå-vit propp,Na-citrat, art.nr.15922 kan användas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, ljusblå propp, Na-citrat, drar 2,7 mL (Artnr: 2414)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-11-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
F-Antitrypsin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör plast 13 ml, med sked och skruvlock (Artnr: 1368)
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicin VL

Postadress:
Laboratoriemedicin Klinisk kemi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
tfn. 090-785 12 65
Senast ändrad:
 
2017-06-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Apixaban
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 013-223206
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Apo B/Apo A-1 kvot
Anvisningar:
 
Venblod
P-Apolipoprotein A-1 och P-Apolipoprotein B ingår i beställningen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)
Anvisningar:
 
Venblod
P-Apolipoprotein B och beräkning av kvot Apo B/Apo A-1 ingår i beställningen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik <
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Apolipoprotein B(P-ApoB)
Anvisningar:
 
Venblod
P-Apolipoprotein A-1 och beräkning av kvot Apo B/Apo A-1 ingår i beställningen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Apolipoprotein B,DNA-diagnostik
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

tel: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fS-Apolipoprotein E
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

tel: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-APT-tid
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Även rör vakuum 5 mL, ljusblå-vit propp,Na-citrat, art.nr.15922 kan användas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, ljusblå propp, Na-citrat, drar 2,7 mL (Artnr: 2414)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-01-24

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fPt-Arginin-Insulin-stimuleringstest(belastning)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

På remissen ska förutom Arginin-Insulinstimuleringstest tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping
OBS! Prov för S- GH och S-Kortisol tas vid Arginin-Insulin-stimuleringstest. Se resp.anvisning.

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S/P-Aripiprazol
Anvisningar:
 
Provtagning: Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. Volym 2 mL venblod.

Provtagning sker före dos.

Ange på remiss:
provtagningsdatum och klockslag
datum och klockslag för senast intagen dos
aktuell dos
datum för senaste dosjustering och föregående dosering
övriga läkemedel
frågeställning


Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna
(se klinisk Farmakologi, Aripiprazol)

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2019-07-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Arylsulfatas A, Lkc-
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm
tel: 08-585 812 79
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-ASAT(Aspartataminotransferas)
Anvisningar:
 
Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Asc-Ascitesvätska celler
Anvisningar:
 
Ascitesvätska
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).

Vid samtidig beställning av Pleu-Albumin tas även 1 rör med mörkblå propp, Na-heparin, art.nr. 2393.
Begärs laktat ska ett rör med Na-heparin-fluorid-tillsats användas, art nr 2981.
Ascitesvätska taget i hepariniserat rör accepteras också som provmaterial men endast för cellräkning.

Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Koagulerat prov analyseras ej.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.

För mer information se analyser som ingår i gruppen
Asc-Utseende före centrifugering
Asc-Erytrocyter
Asc-Leukocyter poly
Asc-Leukocyter mono
Asc-Leukocyter tot
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-11-30

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S--b-2-Glykoprot I-ak(IgG)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Linköpings Universitetssjukhus

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2015-03-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S--b-2-Glykoprot I-ak(IgM)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Linköpings Universitetssjukhus

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2015-03-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-b2-Mikroglobulin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06

alternativt

Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-b2-Mikroglobulin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Band3protein
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Prov kan tas må-tors. Prover kan ej tas före kl 12:00
Tag kontakt med utförande laboratorium, 031-342 40 90,
senast dagen före provtagning.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedidcin i Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss 4 Sahlgrenska universitetssjukhuset (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn:031-342 40 90
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Barbiturater
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör art.nr.5065.
alt.
Rören beställs genom,
Remiss- och materielutlämningen
LNP 3, S31 Huddinge
Karolinska Universitetslaboratoriet
141 86 Huddinge
FAX: 08-585 811 75
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

tel: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Vid frågor ring Kundtjänst tel. 08-585 858 68
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Basofil allegenstimulering(CD-sens)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
OBS! Kontakta lab. på tel. 046-17 32 62 före provtagning Ange vilka/vilket allergen som ska analyseras!

Postadress
Klinisk immunologi
Provinlämningen Klinisk kemi
Klinikgatan 19
221 85 LUND

tel. 046-17 32 62 alt. 046-17 39 64
Senast ändrad:
 
2015-11-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-BCR/ABL
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Kontakta Linköpings laboratorium före provtagning Tfn: 010-103 31 63
Provtagning i specialrör TEMPUS, art.nr.4342792
Saluförs av Applied Biosystems tfn. 08-61 94 400
alt.
Kontakta Lunds Genetiska klinik före provtagning.
OBS! Krav på provtagningskärl beror på¨typ av analys och metod som önskas utförd.
tfn. 046-17 63 68
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Klinisk genetik
Patologhuset,ing.69 plan 8
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 31 63
alt.
Laboratoriemedicinen Skåne
Postadress:
Genetiska kliniken
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

tfn.046-17 63 68
fax.046-13 10 61
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
BM-BCR/ABL
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Kontakta laboratoriet före provtagning.
Provtagning i specialrör TEMPUS, art.nr.4342792
Saluförs av Applied Biosystems tfn. 08-61 94 400
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Klinisk genetik
Patologhuset,ing.69 plan 8
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 31 63
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-BCR/ABL-translokation
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

se anvisning för BCR/ABL
Postadress
Klinisk genetik
Patologhuset,ing.69 plan 8
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 31 63
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Bence Jones protein
Anvisningar:
 
Urin,
dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd och uppsamlingstid.
Ange frågeställning och diagnos.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Minst 11 mL av väl blandad urin insändes till laboratoriet i 1 rör art.nr.102308 .Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.


För mer information se analyser som ingår i gruppen
tU-Albumin, nef
tU-IgG
tU-Kappakedjor
tU-Lambdakedjor
U-Kreatinin
U-Albumin/U-Kreatinin kvot
U-IgG/U-Kreatinin kvot
U-Kappakedjor/U-Kreatinin kvot
U-Lambdakedjor/U-Kreatinin kvot
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2015-01-02

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Bensodiazepiner
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt. 013-25 21 00
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Bensodiazepiner
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Bensodiazepiner
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

OBS! Verifikation utföres alltid vid positiv screen.
Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-beta Amyloidkvot 42/40
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Neurokemi, Hus V3
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mölndal
431 80 MÖLNDAL

Tfn: 031-343 00 25
alt.
Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt. 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-beta-Amyloid(1-42)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Neurokemi, Hus V3
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mölndal
431 80 MÖLNDAL

Tfn: 031-343 00 25
alt.
Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt. 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Bilirubin, konjugerat
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Kapillär provtagning:
Om barnet ljusbehandlas, stäng av UV-lampan under provtagningen.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer Li-heparin m. gel art.nr. 5113 och tag minst till markeringen för 400 µL.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Bilirubin, totalt
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Kapillär provtagning:
Om barnet ljusbehandlas, stäng av UV-lampan under provtagningen.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer Li-heparin m. gel art.nr. 5113 och tag minst till markeringen för 400 µL.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Binjurebark, Ak IgG
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska Universitetslaboratoriet

Klinisk immunologi/Transfusionsmedicin
Postadress
Karolinska Universitetssjukhuset
L70:00 Provinlämningen
171 76 Stockholm
Tfn: 08-517 759 30

Alternativt sänds provet till:

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Postadress
Avd för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tfn: 018-611 41 90
Fax: 018-55 31 49
Senast ändrad:
 
2019-09-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Blodgruppering ABO och RhD
Anvisningar:
 
Venblod
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. På nyfödda barn med fastställd identitet anges fullständigt personnummer och efternamn, Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
1 rör räcker till samtliga på remissen förtryckta analyser.
Prov för Blodgruppering ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för förenlighetsprövning (BAS-test)
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.
Tag helst utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Nyfödda: navelsträngsblod i EDTA-rör.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning : Barn under 6 mån, tag 1x 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112 .
Barn över 6 mån. tag 2x 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112

Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, lila propp, EDTA (K2), drar 6,0 mL (Artnr: 2717)
Remiss:
 
Remiss BLODGRUPPERING (Artnr: 6338)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
OBS! O-hamn och V-vik utför endast akuta blodgrupperingar
Senast ändrad:
 
2019-04-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Bly
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
OBS! Beställning av provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se .


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
(AMM)
OBS! Beställning av provtagningsmaterial och remisser görs via e-post till ammlab@skane.se el. på tel. 046-17 31 95
Remiss: Remiss arbets och miljömed. Lund

Postadress:
Arbets och miljömedicin(lab)
F-blocket våning 4
Sjukhusområdet i Lund
221 85 Lund

Förfrågningar om analyser
Måndag - Fredag, 8.00 - 15.00
Tel: 046-17 31 95
Fax:046-14 37 02
Senast ändrad:
 
2015-10-15

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt-Blödningstid enligt Ivy
Anvisningar:
 
Analysen Pt-Blödningstid läggs ned
fr.o.m. 2016-05-18

Analysvolymen blödningstid har under senare år kraftigt minskat inom länet, och analysen har redan i stora delar av landet lagts ned. Värdet av att använda blödningstid som en prediktor för blödning i samband med kirurgiska ingrepp är lågt och evidens saknas. Tekniken för blödningstid är en icke standardiserad metod med både låg specificitet och sensitivitet.
Som allmän screening vid ökad blödningsbenägenhet föreslås i första hand APTT, PK(INR), fibrinogen och hematologisk utredning med TPK, Hb, LPK och differentialräkning.
Remiss:
 
(Artnr: )
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Senast ändrad:
 
2016-05-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-BRCA1 (Bröst och ovarial syndrom)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna
OBS! Sök på Bröst och ovarial syndrom

Postadress
Klinisk Genetik L 503
Karolinska Universitetssjukhuset,Solna
171 76 Stockholm

Tfn: 08-517 724 68 alt. 08- 517 739 21 alt. 08-517 724 72
alt.
Lunds Universitet
avd för Onkologi och patologi
BRCAlab, Åke Borg
Medicon Village
223 81 LUND

Tfn.046-222 42 32
Senast ändrad:
 
2015-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-BRCA2 (Bröst och ovarial syndrom)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna
OBS! Sök på Bröst och ovarial syndrom

Postadress
Klinisk Genetik L 503
Karolinska Universitetssjukhuset,Solna
171 76 Stockholm

Tfn: 08-517 724 68 alt. 08- 517 739 21 alt. 08-517 724 72
alt.
Lunds Universitet
avd för Onkologi och patologi
BRCAlab, Åke Borg
Medicon Village
223 81 LUND

Tfn.046-222 42 32
Senast ändrad:
 
2015-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Buprenorfin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Buprenorfin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-C1-inhibitor
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 32 50
fax. 046 18 91 17
Senast ändrad:
 
2019-01-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-C1q
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk Immunologi och Transfusionmedicin
Immunoligi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 32 50
fax.: 046-18 91 17
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-CA 125
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Oskarshamn
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-CA 15-3
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Oskarshamn
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-CA 19-9
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Oskarshamn
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Cancerantigen 72-4
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Postadress
Avd för Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 42 05
Fax: 018-55 25 62
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Cannabinoler
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

OBS! Verifikation utföres alltid vid positiv screen.
Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Cannabismetaboliter
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-CATCH 22
Anvisningar:
 
Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Enheten för Klinisk Genetik
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tel. 031 - 343 42 06
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-CD19/CD20(Lymfocyter)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Sahlgrenska
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg

Tel:031-342 49 17
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-CDT disialo (HPLC)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss via Cosmic alt. Remiss 1 Samlingsremiss KEMI (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Kronoberg_Växjö

Postadress
Klinisk kemiska laboratoriet
Strandvägen 8
Centrallasarettet Växjö
351 85 VÄXJÖ

Telefon: 0470-58 74 50
Senast ändrad:
 
2019-06-03

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-CEA
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Celler, Diff cytokemisk
Anvisningar:
 
Venblod.
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 8 h.
Om detta ej är möjligt gör minst 2 utstryk ur röret på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Minst 2 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning måste bifogas. OBS! Bör ej göras ur röret.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.

För mer information se analyser som ingår i gruppen.
B-Neutrofila gran diffk
B-Eosinofila gran diffk
B-Basofila gran diffk
B-Lymfocyter diffk
B-Monocyter diffk
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2015-02-03

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Celler, Diff morfologisk
Anvisningar:
 
Venblod
Diff morfologisk skall endast begäras vid specifika frågeställningar, i övrigt skall Diff cytokemisk begäras.
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 8 h.
Om detta ej är möjligt gör minst 2 utstryk ur röret på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Minst 2 utstryk på objektglas med matt rand (art.nr.1276) för mikroskopisk bedömning måste bifogas. OBS! Bör ej göras ur röret.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
B-Blaster,diffm
B-Promyelocyter,diffm
B-Myelocyter,diffm
B-Metamyelocyter,diffm
B-Neutrofila granulocyter, diffm
B-Eosinofila,diffm
B-Basofila,diffm
B-Lymfocyter,diffm
B-Lymfocyter variantform,diffm
B-Monocyter,diffm
B-Plasmacelle,diffmr
B-Övriga celler,diffm
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
På begäran
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2015-02-03

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Centralstimulerande aminer
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
alt
Rättsmedicinalverket i LINKÖPING
OBS! Amfetamin+Metamfetamin ingår. Önskas även Ecstasy =MDMA måste det anges på remissen

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

OBS! Verifikation utföres alltid vid positiv screen.
Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00.
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ceruloplasmin
Anvisningar:
 
Venblod
Analysen beställes som enskild analys.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Chimerism
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Klinisk immunologiska laboratoriet F 79
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 813 70
Fax: 08-585 813 90
Senast ändrad:
 
2018-02-28

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Ciklosporin
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state om patienten ej fått andra instruktioner av behandlande läkare.
Ange provtagningstid och kryssa i rutan "före nästa dos" (dalvärde).
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
OBS! Önskas svar provtagningsdagen måste prov lämnas till laboratoriet senast kl.10.00 provtagningsdagen (vardagar.)
Önskas analys under jourtid vänligen tag kontakt med laboratoriet.
Mer information finns under rubriken "mer om analysen"
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-05-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Citalopram
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2018-05-24

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-CK(P-Kreatinkinas)
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Fysiska aktiviteter bör inte utövas dagarna innan muskelsjukdomsutredning görs.
Intramuskulära injektioner eller långvarigt kraftigt muskelarbete kan ge förhöjda värden och bör om möjligt undvikas före provtagning.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-07-30

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-COHb
Anvisningar:
 
Venblod
Vid misstake om CO- intoxikation skall prov tas så snart som möjligt efter exponering.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.

Provet kan också tas som venös eller arteriell blodgas.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 1,0 mL blod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL blod i 1 mL hepariniserad specialspruta.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda direkt genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Sprutan lägges i försluten plastpåse och placeras i isbad
Lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
Kapillärt blod är ett alternativ till venöst eller arteriellt blod när omständigheterna inte tillåter riktig venös eller arteriell blodprovstagning.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Provtagning utföres av laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mörkblå propp, Na-heparin, drar 4 mL (Artnr: 2393)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik <
Senast ändrad:
 
2018-01-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P/S-Copeptin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Konsultremiss (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fS-C-peptid
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping
Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-CRP
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-CXCL-13
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Provtagningsanvisningar Wieslab
se även remiss neurologi
Se även analysval Lumbalpunktion
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatusdress
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2016-01-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Cyanid
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
010-483 41 00
Telefontid 9-16 vardagar
Senast ändrad:
 
2017-05-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Cylindrar
Anvisningar:
 
Färsk urin,
helst morgonurin, stickprov 10 mL
Mittströmsprov rekommenderas.
Provet lämnas till laboratoriet inom en timme.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
OBS! Analysen utförs endast dagtid( kontorstid)


För mer information se analyser som ingår i gruppen
U-Cylindrar hyalina
U-Cylindrar korniga
U-Cylindrar erytrocyter
U-Cylindrar leukocyter
U-Cylindrar vax
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL, konisk botten (Artnr: 1458)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-10-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Cystatin C
Anvisningar:
 
Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Mer information om Pt-GFR (Cystatin C)
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-05-28

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Cystin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2015-02-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
F-Cystor och maskägg
Anvisningar:
 
Faeces
Svara på frågorna i remiss/provtagningsunderlaget, för att vi ska kunna välja optimal metodik.
PCR utförs vid Klinisk Mikrobiologi, Diagnostiskt Centrum.
Mikroskopering utförs vid Avd. för Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Diagnostiskt centrum.
Med PCR-metodik, kan följande agens påvisas: Giardia intestinalis (lamblia, duodenalis), Cryptosporidium parvum och Cryptosporidium hominis och Entamoeba histolytica.
Med mikroskopering påvisas cystor, oocystor och trophozoiter av intestinala protozoer, ägg, masksegment och hela maskar.
Ägg av Enterobius vermicularis, (springmask) påvisas enklast genom tejptest. Se separat anvisning F-Springmask tejptest
Rör med SAF-fixativ beställs från Avd. för klinisk kemi och transfusionsmedicin.
Provinsamling Faeces:
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Lägg förslagsvis lite papper i toaletten (för att samla faeces på) alt. uppsamla faeces i en torr och ren behållare av plast eller glas.
En dryg hasselnötsstor faecesklump tillförs ett speciellt rör med sked och skruvlock samt tillsats av 2 ml SAF-fixativ. Vid mycket lös, rinnande avföring, ta istället 2-3 matskedar faeces.
Efter provtagning kontrollera att skruvlocket sitter på ordentligt. Blanda faecesklumpen med tillsatsen (SAF) och förvara provet stående.
Vid kvarvarande kliniska besvär rekommenderas upprepad provtagning, då många parasiter utsöndras intermittent.
Prov och remiss/provtagningsunderlag lämnas till Klinisk Mikrobiologi för val av metodik.
Rörtyp:
 
Rör plast 13 ml, med sked + SAF-fixativ (Artnr: Rekv lab)
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-03-28

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-D-dimer (FEU)
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas omgående till laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, ljusblå propp, Na-citrat, drar 2,7 mL (Artnr: 2414)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-01-15

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Dehydrokolesterol, 7
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Demensmarkörer
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
För information om analysval, se länk
Lumbalpunktion, rörtyper

Sahlgrenska_Universitetssjukhuset
I gruppen ingår Csv-Tau, Csv-beta-Amyloid (Csv-ß-Amyloid1-42) och Csv-Fosfo-tau (Csv-Ptau).


Postadress
Neurokemi, Hus V3
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mölndal
431 80 MÖLNDAL

Tfn: 031-343 00 25
alt.
Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25

eller

Wieslab

Postadress (vadderade kuvert)
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Postadress (företagspaket, frysta prover)
Wieslab AB
Lundavägen 151
212 24 Malmö

Tfn: 040- 53 76 60
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S/P-Desipramin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Desmetylsertralin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Desmetylvenlafaxin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt-Dextametasonhämningstest
Anvisningar:
 
Dextametasonhämningstest utförs på vårdavd.
Se provtagningstider under rubriken Medicinsk bakgrund
Prov för S-Kortisol och P-ACTH tas på patienten.
Se resp. anvisning S-Kortisoloch P-ACTH
Pris (poäng), se respektive analys.
Rörtyp:
 
se anvisning för S-Kortisol och P-ACTH (Artnr: )
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2012-09-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Dextropropoxifen
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Dextropropoxifen
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

OBS! Verifikation utföres alltid vid positiv screen.
Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-DHEAS(Dehydro-epiandrosteronsulfat)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Diazepam
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Digitoxin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Nu-sjukvården laboratoriemedicin Västra Götaland

Laboratoriemedicin Klinisk kemi
Uddevalla sjukhus
451 80 UDDEVALLA

tfn. 0522-92 750
fax. 0522-93 101
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Digoxin
Anvisningar:
 
Venblod
Prov skall tas tidigast sex timmar efter senaste dos av läkemedlet eller helst omedelbart innan dagsdosen ges, så långt efter närmast
föregående dos som möjligt(dalvärde).
Ange provtagningstid.
Patienten bör vila 2 h före provtagning, då muskelarbete sänker digoxinhalten i blodet. Efter cirka 2 h vila erhålles en stabil nivå.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Dihydroxi-vitamin D, 1,25-
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Direkt antiglobulintest, DAT
Anvisningar:
 
Venblod
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. På nyfödda barn med fastställd identitet anges fullständigt personnummer och efternamn, Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
1 rör räcker till samtliga på remissen förtryckta analyser.
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning tag 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112.
Nyfödda: navelsträngsblod i EDTA-rör.
Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, lila propp, EDTA (K2), drar 6,0 mL (Artnr: 2717)
Remiss:
 
Remiss BLODGRUPPERING (Artnr: 6338)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-04-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Disopyramid
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA Faktor II 20210 G-A(Protrombin(FII)genotyp)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 86

alt.
Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 013-223206
Senast ändrad:
 
2016-04-07

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA Faktor V (APC-resistens genotyp)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 86

Alternativt kan prov sändas till;

Linköpings Universitetssjukhus


Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 013-223206
Senast ändrad:
 
2018-12-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA Fragilt-X
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Klinisk Genetik Sahlgrenska sjukhuset (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress:
Klinisk Genetik
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Tel: 031-343 44 14 / 031-343 42 06 (sekr)
Fax: 031-84 21 60
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA Hemokromatos HFE
Anvisningar:
 
Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Två gånger i månaden
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Kalmar

Vid medicinska frågor hänvisas det till Klinisk kemi och vid övriga frågor till Klinisk mikrobiologi.
Senast ändrad:
 
2019-06-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA HLA DQ genotyp(riskmarkör celiaki)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA Laktasgen
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

För mer information se analyser som ingår i gruppen.
B-DNA Laktasgen -13910
B-DNA Laktasgen -13915
B-DNA Laktasgen -13907
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Två gånger i månaden
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Kalmar

Vid medicinska frågor hänvisas det till Klinisk kemi och vid övriga frågor till Klinisk mikrobiologi.
Senast ändrad:
 
2019-06-10

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA MODY,genotyp
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA MTHFR genotyp
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA-ApoE genotyp
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - ApoE genotypVid medicinska frågor hänvisas det till Klinisk kemi och vid övriga frågor till Klinisk mikrobiologi.

Skickas till utföraren via Klinisk mikrobiologi.
Senast ändrad:
 
2019-08-28

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA-Koagulationspanel
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-DNA-Marfans syndrom
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Downs screening
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Drogtester
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Remiss för utskrift Rättskem Anvisning
Kan även beställas via Rättskem Linköping 010-483 41 06


Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 010-483 41 00
Senast ändrad:
 
2017-10-19

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Duloxetin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt. 013-25 21 00
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Dystrophia myotonica
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm

tel: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Vid frågor ring Kundtjänst tel. 08-585 858 68
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Ecstasy
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

OBS! Verifikation utföres alltid vid positiv screen.
Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Ejakulatundersökning
Anvisningar:
 
Ejakulat
Provtagningsföreskrifter se länk:
Provtagning_spermaprov

Tidpunkt för provtagning skall anges på remissen.
För Kalmar gäller:
Inlämning av prov till laboratoriet skall ske före kl.12.00 vardagar.

För Västervik gäller:
Tidsbeställning görs på gynekologiska mottagningen i Västervik.
Provtagningsmaterial och remiss tillhandahålls av gynekologiska mottagningen.
Prov lämnas inom 1 h till gynekologiska mottagningen som vidarebefodrar provet omedelbart till laboratoriet.


För mer information se analyser som ingår i gruppen
Ejak-Utseende
Ejak-Konsistens
Ejak-Volym
Ejak-Spermakonc
Ejak-Spermatozoer god rörlighet
Ejak-Spermatozoer levande
Ejak-Spermatozoer normal morfologi
Ejak-Leukocyter
Rörtyp:
 
Burk/flaska med skruvlock 120 mL (Artnr: 835)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-04-04

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
F-Elastas
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör plast 13 ml, med sked och skruvlock (Artnr: 1368)
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Sahlgrenska
Klin.Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg

Tfn: 031-342 49 17
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)
Anvisningar:
 
Venblod
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-06-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)
Anvisningar:
 
Venblod
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2014-05-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Erytropoietin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset


Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S/P-Etambutol
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Etanol
Anvisningar:
 
Venblod
OBS! Rengör inte provtagningsstället med alkohol eller andra lättflyktiga desinfektionsmedel. Använd endast vattenbaserade desinfektionsmedel.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-02-26

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Etosuximid
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Etylenglykol
Anvisningar:
 
Alla beställningar av etylenglykol är att betrakta som akutprover.

För Klinisk kemi i Oskarshamn och Västervik gäller: Vid akut- och rutinbeställning av etylenglykol under kontorstid och jourtid ska beställaren kontaktas för att bestämma om akuttransport med taxi till Kalmar ska ske. Kontakta även Klinisk kemi i Kalmar för att förbereda för analys.

För Klinisk kemi i Kalmar gäller: Vid akut- och rutinbeställning av etylenglykol under jourtid ska beställaren kontaktas för att bestämma om analysen ska utföras akut.


Om analys ej kan utföras i Kalmar kontaktas beställaren för diskussion om eventuell transport till Lund. I de fall där provet ska skickas kontaktas laboratoriet i Lund på tel. 046-17 34 80 alt.17 34 60.

I samband med beställning av S-Etylenglykol utförs även bestämning av S-Propylenglykol.
Tillbeställs och besvaras av Klinkem i de fall propylenglykol kan påvisas annars inte.
Venblod
OBS! Använd ej etanolhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
OBS! Prov taget i SST-rör med guldgul propp accepteras ej.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-01-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Etylglukuronid
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Karolinska universitetslaboratoriet, Klinisk farmakologi

Örebro Laboratoriemedicinska

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Utförs externt, se Utförare.
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetslaboratoriet, Klinisk farmakologi
Postadress
Karolinska Universitetssjukhuset
L7:00 Provinlämningen
171 76 Stockholm

Örebro Laboratoriemedicinska
Postadress
Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
Senast ändrad:
 
2016-09-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Everolimus
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Exon 5 - 8 Tp53
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Klinisk Patologi Karolinska Universitetssjukhuset Hudding, Solna

OBS! Tag kontakt med utförande laboratorium före provtagning.
Molekylärbiologilab telefon 08 - 585 871 86

Postadress
Klinisk Patologi
F48
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Faderskapsutredning
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
[ingen remiss vald] (Artnr: [inget])
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsgenetik Faderskapsutredning
OBS! Prov och remiss i vadderad påse sändes med vanlig postgång av beställaren till nedanstående adress.
Postadress:
Rättsmedicinalverket
Avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1383
581 13 Linköping

tel.nr. 010-483 43 00
Senast ändrad:
 
2017-10-19

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor IX:C
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor IX:C,ak
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor V
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor VII
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55

alt.
Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Senast ändrad:
 
2012-04-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor VIII:C
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
alt.
Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Senast ändrad:
 
2012-04-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor VIII:C ak
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor X
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor XI
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor XII
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor XIII
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Faktor XIII ak
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94(92)
Fax: 040-33 62 55
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Familjär medelhavsfeber,FMF(DNA-sekv.)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Klinisk Genetik L4:02
Karolinska Universitetssjukhuset,Solna
171 76 Stockholm

Tfn: 08-517 739 21
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Fenobarbital
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25

Alternativ utförare

Länssjukhuset Ryhov Klinisk Kemi

Postadress
Klinisk kemi, Jönköping
Länssjukhuset Ryhov, hus E3, plan 4
551 85 Jönköping

Tfn: 036-32 20 00
Fax: 036-18 00 73
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Fenytoin
Anvisningar:
 
Venblod
Prov bör tas omedelbart innan nästa dos ska ges eller så länge som möjligt efter närmast föregående dos.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Utföres akut efter kontakt med laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Ferritin
Anvisningar:
 
Venblod
Tag utan stas och muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Fetal RhD-typning
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Prov lämnas snarast till laboratoriet, senast inom 24 h.
Detta prov kan komma att sparas.
Samtycke krävs av provgivaren.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, lila propp, EDTA (K2), drar 6,0 mL (Artnr: 2717)
Remiss:
 
Remiss BLODGRUPPERING (Artnr: 6338)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 32 65
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt(F)-Fettsyror
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet
L 700 Provinlämningen
Karolinska Universitetssjukhuset,Solna
171 76 Stockholm

Tfn: 08-517 724 26
Fax: 08-517 730 10
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Fettsyror, fria
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Fibrinogen
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Även rör vakuum 5 mL, ljusblå-vit propp,Na-citrat, art.nr.15922 kan användas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, ljusblå propp, Na-citrat, drar 2,7 mL (Artnr: 2414)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-11-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Flekainid
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Flucytosin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Postadress
Avd för Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 42 05
Fax: 018-55 25 62
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Flufenazin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S/P-Flukloxacillin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Flunitrazepam
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Fluoxetin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Flupentixol
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Fluvoxamin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
aB-FO2Hb
Anvisningar:
 
Artärblod
Prov bör om möjligt tas tidigast 20 min. efter andningsjustering.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta. Följ alltid leverantörens rekommendation.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan upp och ner minst 10 gånger samt rulla den sedan lugnt mellan handflatorna tills blodet är homogent.
Spruta med blod lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
För Västervik gäller: Prov kan ej sändas med rörpost.
Rörtyp:
 
Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips (Artnr: 3130)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-05-02

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Folat
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Folat
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-11-29

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Fosfat
Anvisningar:
 
Venblod
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Fosfat
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Fosfo-tau
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Neurokemi, Hus V3
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mölndal
431 80 MÖLNDAL

Tfn: 031-343 00 25
alt.
Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Fria lätta kedjor
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss (provtagningsunderlag) via Cosmic eller konsultremiss (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-fritt B-hCG
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

OBS! Sök på prenatal screening

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-FSH
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Två gånger i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Fytansyra
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Utförs externt, se Utförare.
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-343 01 70 alt. 031-342 15 62
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Förenlighetsprövning genom BAS-test
Anvisningar:
 
Venblod
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
Prov för förenlighetsprövning (BAS-test) ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.
Tag helst utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning tag 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112.
Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, lila propp, EDTA (K2), drar 6,0 mL (Artnr: 2717)
Remiss:
 
Remiss BLODREKVISITION (Artnr: 6339)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-04-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Förenlighetsprövning genom MG-test
Anvisningar:
 
Venblod
Förenlighetsprövning genom MG-test utförs då mottagaren har kliniskt viktiga irreguljära erytocytantikroppar och/eller när positiv reaktion förväntas eller erhållits vid BAS-test.
Förenlighetsprövningen består av två delar: Blodgruppskontroll och antikroppsscreening, s k BK(S)-test, samt prövning mellan mottagarens plasma och givarens erytrocyter, s k MG-test (mottagar-givartest).
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
Prov för förenlighetsprövning (MG-test) ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.
Tag helst utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning tag 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112.
Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, lila propp, EDTA (K2), drar 6,0 mL (Artnr: 2717)
Remiss:
 
Remiss BLODREKVISITION (Artnr: 6339)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-04-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S/P-Gabapentin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-GADA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Diabeteslaboratoriet
E-blocket
Univ.sjukhuset Lund
Tfn: 046- 22 20 705
alt.
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-GAD-antikroppar (GAD-ak)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Galaktosylceramidas(Leukocyter)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-343 01 70 alt. 031-342 15 62
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fS-Gallsyror
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping
Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Ganciklovir
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fS-Gastrin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset
OBS! Fasteprov

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Gentamicin
Anvisningar:
 
Venblod
Prov bör tas 2:a behandlingsdygnet. Vanligtvis rekommenderas 2-3 koncentrationsbestämningar/vecka.
Prov 1 tas omedelbart före infusion/ injektion.
Ange provtagningstid och kryssa i rutan "före nästa dos (dalvärde)."
Prov 2 tas 1 h efter avslutad infusion/ injektion (toppvärde).
Ange provtagningstid.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Kapillärt blod
Prov är möjligt att tas kapillärt i Microtainerrör utan tillsats, röd propp. Tas prov på patient som kan förväntas ha ha högt B-EVF (>0,50), exempelvis spädbarn, bör två rör tas.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar,Västervik
Senast ändrad:
 
2018-10-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-GFA-p
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Provtagningsanvisningar Wieslab
Ingår i gruppen Parenkymskademarkör.
se även remiss neurologi
Se även analysval Lumbalpunktion
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)


Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatusdress
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2016-01-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-GH
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

OBS! Sök på S-Somatotropin i Linköpings analyslista

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-GHB
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-GHB
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt-GH-belastning(nattkurva)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

På remissen ska förutom GH-belastning tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping
OBS! Prov för S- GH(S-Somatotropin) och S-Kortisol tas vid GH-belastning. Se resp.anvisning.

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Gilberts Syndrom DNA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fP-Glukagon
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala

Postadress
Avd för Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 42 05
Fax: 018-55 25 62
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt-Glukagonbelastning
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

På remissen ska förutom Glukagonbelastning tydligt anges vilken analys som ska utföras.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
OBS! Glukagonbelastning är ej sökbar. Prov för C-peptid tas vid Glukagonbelastningen. Se anvisning.

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Glukoproteinhormon,fri alfa-subenhet
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Postadress
Avd för Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 42 05
Fax: 018-55 25 62
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Bukdialys-Glukos
Anvisningar:
 
Bukdialysvätska
Tag ca. 10 mL bukdialysvätska i varje rör.
Tag 1 remiss/rör och ange tidpunkt för provtagning.
Provtagningsförslag:
Bukdialysat på nattpåse.
Bukdialysat 1. 0 h, tas alltid som utgångsvärde.
Bukdialysat 2. efter 2 h.
Bukdialysat 3. efter 4 h.
Bukdialysat nattpåse
Bukdialysat dygnsmängd.
Prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Komplettera bukdialysen med plasma och urinanalyser.
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-04-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Glukos
Anvisningar:
 
Beställes i undantagsfall då analysen har begränsat värde.
Cerebrospinalvätska
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 1 mL cerebrospinalvätska.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa.
Venblod för samtidig analys av P-Glukos erfodras.
(Art.nr.101641 Rör vakuum 5 mL, Vacuette, rosa-svart propp, drar 3 mL).
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-10-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Glukos
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Viktigt att röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger så att provet surgörs annars kan en rödbrun fällning ses i plasman efter centrifugering.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5mL, Vacuette, rosa-svart propp, FC-mixture, drar 3mL (Artnr: 101641)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pleu-Glukos
Anvisningar:
 
Pleuravätska
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, grå propp, Na-fluorid, drar 4,0 mL (Artnr: 2981)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-04-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Glukos-6-fosfatdehydrogenas
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

För att prov ska kunna sändas vidare samma dag lämnas det till laboratoriet före kl 14:30 för preparatberedning.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset
Prov tas mån- onsdag.

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 61
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fPt(P)-Glukosbelastning
Anvisningar:
 
För Kalmar gäller:
Belastningen utföres av avd/mott, beställning görs i Cosmic.
För O-hamn och Västervik gäller:
Belastning kan utföras på av avd/mott, beställning görs då i Cosmic.
Om belastningen ska utföras på laboratoriet, kontakta respektive labb för tidsbeställning.

Kallelse_Glukosbelastning

Kortfattad beskrivning beställs via länk nedan - för mer information, vänligen kontakta Klin kem labb.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5mL, Vacuette, rosa-svart propp, FC-mixture, drar 3mL (Artnr: 101641)
Remiss:
 
Remiss BELASTNING för utskrift (Artnr: 501988)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-01-29

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Glycerol
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden" flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss via Cosmic se lokala/externa analyser alt. konsultremiss (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Glycerol
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss via Cosmic se lokala/externa analyser alt. konsultremiss (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Glykokonjugat
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Vid frågor kontakta Neurokemiska laboratoriet, Mölndal,
telefon 031-343 00 25.
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Glykolipid-ak
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Guldhedsgatan 410A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 46 GÖTEBORG

Tfn: 031-343 46
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Glykosaminoglykaner,fraktionering
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
CMMS C2 71
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 827 70
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Glykosaminoglykaner,kvantitativt
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
CMMS C2 71
Provmottagning / LabMedicin
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 827 70
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2018-07-30

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Haloperidol
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Haptoglobin, nef (Akutfasproteiner)
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår vid beställning av S-Akutfasproteiner, S-Komplementfaktorer och S-Nutritionsparametrar. Analysen kan också beställas enskilt.
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-22

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HbA1c
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
OBS! Fr.o.m. 1 januari 2014 införs i Sverige B-HbA1c som kompletterande metod för
diagnostik av typ 2 diabetes hos vuxna.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Västervik
Senast ändrad:
 
2016-09-06

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-hCG, kval
Anvisningar:
 
Urin
helst morgonurin, stickprov 10 mL.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
För att utesluta tidig extrauterin graviditet bör S- hCG+ betakedja beställas.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Negativa testresultat på patienter som tros vara gravida bör testas om med nytt prov taget 48-72 h senare, eller genom kvantitativ analys.
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-04-06

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-hCG+betakedja
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-HDL-kolesterol
Anvisningar:
 
Venblod

Patienten skall vila SITTANDE 15 min.före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Undvik stas och muskelkontraktion.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Fasta rekommenderar inte längre generellt inför provtagning av lipider.
I de fall P-Triglycerider är över >4,5 mmol/L får provet tas om fastande.
Stark fysisk aktivitet, alkoholförtäring och tillfällig medicinering bör undvikas dygnet före en lipidutredning.
Vissa sjukdomstillstånd påverkar lipidomsättningen, ex. infektioner, inflammationer, brännskador och stora trauma.
En hjärtinfarkt kan sänka kolesterolvärdet upp till 20 %. Vid en hjärtinfarkt kan prov tagas <24 h
efter debuten. Därefter bör provtagning i utredningssyfte vänta minst 3 mån.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-HE4
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicin Skåne

Postadress:
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221 85 LUND

Tfn: 046-173460
Senast ändrad:
 
2017-06-21

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
F-Hemoglobin
Anvisningar:
 
Provtub med buffert förvaras före provtagning i temp. +2 till +30 °C till angivet utgångsdatum.
Patientförberedelse:
Provtagning skall ej utföras 3 dagar före, under eller efter en menstruationsperiod. Ej heller om patienten lider av blödande hemorrojder eller blod i urinen. Kan ge falskt positva resultat.
Dietföreskrifter är ej nödvändiga.
Alkohol, acetylsalicylsyra tagna i stora doser kan orsaka gastrointestinal irritation som resulterar i slemhinneblödning och bör därför inte intas de närmaste 48 h före provtagning.

Provinsamling Faeces:
1. Lägg föreslagvis lite papper i toaletten(för att samla faeces på) alt.uppsamla faeces direkt på ett toalettpapper eller i en torr och ren behållare av plast eller glas.
2. Skruva av den blå korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Var försiktig och spill inte ut vätskan som finns i röret. Den vita änden ska förbli orörd.
3. Stoppa den blå provpinnens ände på flera olika ställen i faecesprovet(avföringen)
4. Ta bort överflödigt provmaterial från provpinnen genom att försiktigt stryka mot mjukt papper.
5. Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.
6. Märk röret med labid/namn och personnummer samt provtagningsdatum.

Prov kan förvaras i rumstemp. upp till 15 dagar efter provtagning.
Provrör lämnas till laboratoriet inom 15 dagar.
Rörtyp:
 
Reagens F-Hb FOB provt.tub (Artnr: 2908 )
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-03-27

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Hemoglobin E genotyp,DNA-
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Hemoglobin F, flödescytometri (fetomaternell blödn
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna
Analysen har hög känslighet och specificitet och ersätter både HbF, Kleihauer och B-Hb, fetalt (HbF, kromatografiskt). Beställes vid frågeställning Fetomaternell transfusion(blödning)

Postadress:
Provinlämningen L7:00,
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Solna
171 76 STOCKHOLM
tel: 08-517 724 26

alt.
Laboratoriemedicinen Skåne sök på analys Fetomaternell blödning

se remiss Fetomaternell blödning flödescytometri

Postadress
Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Vid frågor kontakta cytometrilab.
Tel. 040-33 80 16
Senast ändrad:
 
2018-02-28

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Hemoglobin S genotyp,DNA-
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Hemoglobin Tacoma genotyp,DNA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Hemoglobin(B-Hb)
Anvisningar:
 
Venblod
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
OBS! 8-10% högre värden hos uppegående patienter jämfört med sängliggande.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2014-05-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Hemoglobinfraktioner
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna
OBS! Ska ej beställas vid frågeställning Fetomaternell transfusion.

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2016-04-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Hemosiderin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Utförs externt, se Utförare.
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG
Senast ändrad:
 
2018-12-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Hepcidin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

Tfn: 046-17 34 60
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Hereditär fruktosintolerans(DNA)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Metabollaboratoriet, CMMS
c/o provmottagningen LNP L7:00
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
tfn. 08-517 714 40
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Hexapropymat
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Tag tel.kontakt med utförande laboratorium ( Lars Abrahamsson) innan provtagning.

Laboratoriet för klinisk kemi
Uddevalla sjukhus
451 80 UDDEVALLA
Tfn 0522-920 000/92750
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
OBS! Se dietföreskrifter på länk ovan.

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2014-11-06

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-HIT-Assay aggregometri
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
OBS! Viktigt för extern utförare att heparinsort finns angivet på remissen!

Laboratoriemedicinen Skåne
Allmän information angående koagulationsanalyser se länk nedan

Postadress
Koagulationslab
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 23 94
Senast ändrad:
 
2012-05-02

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-A,-B
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Använd helst utförarens HLA- remiss.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

se även Linköpings HLA-remiss
OBS! Rör för provtagning hämtas på avd för klin.kem och transfusionsmed.(10 mL ACD-A rör m. ljusgul propp)

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
Plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18 alt. 010-103 32 80
Fax: 010-103 32 82
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-A29
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Använd gärna utförarens remiss.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
HLA-remiss Linköping (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
Plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18 alt. 010-103 32 80
Fax: 010-103 32 82
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Lkc-HLA-B27-Antigen
Anvisningar:
 
Provtagningsanvisning för Lkc-HLA-B27-antigen
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, lila propp, EDTA(K2), drar 3,0 mL (Artnr: 5125)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Kalmar

Vid medicinska frågor hänvisas det till Klinisk kemi och vid övriga frågor till Klinisk mikrobiologi.
Senast ändrad:
 
2017-11-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-B51
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Använd gärna utförarens remiss
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18 alt. 010-103 32 80
Fax: 010-103 32 82
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-B5701
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Använd gärna utförarens remiss
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
Plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18
Fax: 010-103 32 82
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-DQ2/DQ8
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Använd gärna utförarens remiss
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
HLA-remiss Linköping (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
Plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18 alt. 010-103 32 80
Fax: 010-103 32 82
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-DQB1
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Använd gärna utförarens remiss
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
HLA-remiss Linköping (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18 alt. 010-103 32 80
Fax: 010-103 32 82
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-DQB1*0602
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Provtagningsanvisningar Wieslab
se även remiss neurolog,narkolepsi
Se även analysval Lumbalpunktion
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatusdress
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2016-03-07

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-HLA-typning inför allogen stamcellstransplantation
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Använd gärna utförarens remiss
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

se även Linköpings HLA-remiss
Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18 alt. 010-103 32 80
Fax: 010-103 32 82
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Holotranskobalamin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Homocystein
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet snarast.
OBS! En proteinrik måltid kan öka tHcy-nivåerna signifikant
Eftersom mer än 70 % av Hcy är bundet till albumin bör patientens kroppsställning vid provtagningen standardiseras.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, grå propp, Na-fluorid, drar 4,0 mL (Artnr: 2981)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-02-01

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-HSP-70
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Använd Wieslabs remiss Autoimmundiagnostik
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Wieslab Analys AB
OBS! Använd Wieslabs remiss Autoimmundiagnostik(kan skrivas ut från hemsidan)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Huntingtons sjukdom
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Klinisk genetik, Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk genetik_KS_Huntington

Postadress
Klinisk genetik
Hus L5:03
Karolinska Univesitetssjukhuset Solna
171 76 STOCKHOLM

Tel: 08-517 700 00
Senast ändrad:
 
2017-01-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-HVA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-HVA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-HVA/Kreatinin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
X-Hyaluronsyra
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Anders Hjerpe
Klinisk patologi/cytologi, F 46
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Förfrågningar på telefon 08-585 810 17
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Csv-Hypekretin-1/Orexin A
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Provtagningsanvisningar Wieslab
se även remiss neurolog, narkolepsi
Se även analysval Lumbalpunktion
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)

Postadress
Wieslab AB
Box 50117
202 11 Malmö

Tel. 040- 53 76 60
Fax. 040- 43 28 90

(gatusdress
Lundavägen 151, Malmö)
Senast ändrad:
 
2016-03-07

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-IA-2A
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Anti-IgA
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-IgA
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår vid beställning av S-M-komponent. Analysen kan också beställas enskilt.
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.
Analysen kan också beställas enskilt, då erhålles ej utlåtande.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S/P-IgD,Immunglobulin D
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 Malmö

Tfn:040-33 14 20
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-IGF 1
Anvisningar:
 
Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-07-24

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-IGF BP3(Insulinlik.tillväxtfaktor-bindare 3)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-IgG
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår vid beställning av S-M-komponent och S-IgG-Subklasser. Analysen kan också beställas enskilt.
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.
Analysen kan också beställas enskilt, då erhålles ej utlåtande.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-IgG Subklasser
Anvisningar:
 
Venblod
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

För mer information se analyser som ingår i gruppen
S-IgG1
S-IgG2
S-IgG3
S-IgG4
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-IgM
Anvisningar:
 
Venblod
Ingår vid beställning av S-M-komponent.Analysen kan också beställas enskilt.
1 rör räcker till samtliga analyser gällande S-Proteiner på Remiss 2.
Ange frågeställning och diagnos.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.
Analysen kan också beställas enskilt, då erhålles ej utlåtande.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 2 SAMLINGSREMISS KEMI Version 2011 (Artnr: 518162)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-08-20

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Immunglobulin E
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Immuniseringsundersökning, Blodgruppsserologi
Anvisningar:
 
Venblod
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. På nyfödda barn med fastställd identitet anges fullständigt personnummer och efternamn, Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
1 rör räcker till samtliga på remissen förtryckta analyser.
Prov för Blodgruppering ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för förenlighetsprövning (BAS-test)
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.
Tag helst utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Nyfödda: navelsträngsblod i EDTA-rör.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning : Barn under 6 mån, tag 1x 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112 .
Barn över 6 mån. tag 2x 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112

Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, lila propp, EDTA (K2), drar 6,0 mL (Artnr: 2717)
Remiss:
 
Remiss BLODGRUPPERING (Artnr: 6338)
Frekvens:
 
Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-04-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Inhibin B
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Insulin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Insulin-antikroppar (Insulin-ak)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
fPt-Insulinbelastning
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

På remissen ska förutom Insulinbelastning tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping
OBS! Prov för S- GH, P-ACTH och S-Kortisol tas vid Insulinbelastning. Se resp. anvisning

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Interferon,alfa
Anvisningar:
 
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Venblod
Provet bör tas minst 48 h efter senaste injektion och helst ej tidigare än 5 dygn.
Obligatoriska uppgifter på remissen:
Diagnos, preparat samt hur stor dos.
Ange tidpunkt för senaste dosintag.
Ange beställarens fullständiga namn och adress.

Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Postadress
Viranative AB
Box 7979
907 19 UMEÅ

Tfn. 090-17 22 60
Fax. 090-19 37 36
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Interferon,beta
Anvisningar:
 
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Venblod
Provet skall tas tidigast 48 h efter injektion eller strax före nästa.
Obligatoriska uppgifter på remissen:
Diagnos, preparat samt hur stor dos.
Ange tidpunkt för senaste dosintag.
Ange beställarens fullständiga namn och adress.

Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Postadress

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vid frågor kontakta Anna G Mattsson
tfn: 08-517 702 58
Senast ändrad:
 
2015-05-07

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Interleukin 8, IL-8(Cytokiner)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

Tfn: 046-173250
Fax: 046-189117
Senast ändrad:
 
2014-07-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Interleukin-6
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Remiss KONSULTATION (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Internetdroger
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Anvisningar för provtagning Rättskem Provtagning
Remiss för utskrift Rättskem Anvisning
Kan även beställas via Rättskem Linköping 010-483 41 06

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
RMV_Internetdroger Urin

Postadress
Rättsmedicinalverket,
Box 1531,
581 15 Linköping

Tel: 010-483 41 00
Senast ändrad:
 
2017-10-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Pt-Iohexolclearance
Anvisningar:
 
OBS!Undersökning med provtagning beställs och utförs vid avd för klinisk kemi, Västerviks sjukhus samt en del avd/mott på sjukhusen i Kalmar län.
Remiss skickas för beställning av undersökningen och/eller kontakt för ytterligare information med laboratoriet tel 0490- 86 100.
OBS! Var god ange patientens längd och vikt på remissen.
Kallelse och Patientinformation v.g. se följande länk:
Kallelse_Iohexol
Rörtyp:
 
Se metodbeskrivning för Pt- Iohexolclearence (Artnr: )
Remiss:
 
Remiss Pt-Iohexolclearance för utskrift (Artnr: 501989)
Frekvens:
 
På begäran
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Västervik
Senast ändrad:
 
2019-01-08

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Isoniazid
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress
Kliniskt kemiska laboratoriet C1 72
Provmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset,Huddinge
141 86 Stockholm

Tfn: 08-585 812 79
Fax: 08-585 811 75
Senast ändrad:
 
2014-12-18

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Isopropanol
Anvisningar:
 
Venblod
OBS! Använd ej alkolholhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-JAK2
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping
Postadress
Klinisk genetik
Patologhuset,ing.69 plan 8
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 31 63
alt.
Laboratoriemedicinen Skåne
Postadress:
Klinisk Genetik
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

Tfn. 046-17 63 68
Fax. 046-13 10 61
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-JAK2 exon12 mutationsanalys
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset
(uppföljning av JAK2)

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Järn
Anvisningar:
 
Venblod
P-TIBC och Järnmättnad ingår i beställningen.
Prov bör tas på morgonen senast kl.10.00 p.g.a. dygnsvariation. Järntablett bör ej tas dygnet före provtagning
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provtagning bör undvikas vid feber och inflammatoriska tillstånd.
Vid intralipidbehandling ska prov ej tas förrän efter 8 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-05-03

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Järnmättnad
Anvisningar:
 
Venblod
P-Järn och P-TIBC ingår i beställningen.
Prov skall tas på morgonen senast kl.10.00 (p.g.a. dygnsvariation). Järntablett bör ej tas dygnet före provtagning
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Provtagning bör undvikas vid feber och inflammatoriska tillstånd.
Vid intralipidbehandling ska prov ej tas förrän efter 8 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Kadmium
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
(AMM)
Postadress:
Arbets och miljömedicin
SUS i Lund
221 85 Lund

Förfrågningar om analyser
Måndag - Fredag, 8.00 - 15.00
Tel: 046-17 31 95
Fax: 046-14 37 02
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Kadmium
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
(AMM)
Postadress:
Arbets och miljömedicin
SUS i Lund
221 85 Lund

Förfrågningar om analyser
Måndag - Fredag, 8.00 - 15.00
Tel: 046-17 31 95
Fax: 046-14 37 02
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Kalcitonin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2014-11-06

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Maskindialys-Kalcium
Anvisningar:
 
Maskindialysvätska, 10 mL.
Den av dialyspersonalen spädda, bruksfärdiga dialysvätskan lämnas till laboratoriet för kemisk kontroll.
Märk remiss och prov med provtagningsdatum och tid samt dialysmaskinens namn.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2015-01-02

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Kalcium
Anvisningar:
 
Venblod
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Kalcium
Anvisningar:
 
Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)
Patienten tömmer blåsan vid ett visst klockslag, t.ex. kl. 08.00 på morgonen. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t.o.m. kl. 08.00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna sista urinportion ska också tas med i insamlingen.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp.
alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308. av väl blandad dygnsmängd.
Rörtyp:
 
Rör plast 5 mL (PS), rund botten (Artnr: 6610)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-09-25

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Kalcium/Kreatinin kvot
Anvisningar:
 
Urinprov; 5-10 mL välblandad urin utan tillsats, stickprov.
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss (provtagningsunderlag) via Cosmic eller konsultremiss (Artnr: 6458)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar
Senast ändrad:
 
2019-01-31

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
aP-Kalciumjon, fri
Anvisningar:
 
Artärblod
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda direkt genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
Rörtyp:
 
Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips (Artnr: 3130)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2013-05-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
kP-Kalciumjon, fri
Anvisningar:
 
Kapillärblod
Om venös provtagning ej kan utföras på barn kan provet tagas kapillärt.
kB-Blodgaser kan beställas samtidigt på samma remiss.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Provtagning utföres av laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör kapillär 100 µL, hepariniserat (Artnr: ABL Clinitubes 502357)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2015-12-29

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Kalciumjon, fri
Anvisningar:
 
Venblod
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Provet är känsligt för lufttillträde. Proppen får ej avlägsnas.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp, koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL (Artnr: 3197)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar,Oskarshamn,Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
aP-Kalium
Anvisningar:
 
Artärblod
Endast vid urakuta situationer.
Eventuell hemolys i provet upptäcks ej.
aB-Blodgaser kan beställas samtidigt på samma remiss.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
OBS! I helblod kan ev.hemolys ej upptäckas.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda direkt genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.
Rörtyp:
 
Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips (Artnr: 3130)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Akut
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2014-10-21

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
kP-Kalium
Anvisningar:
 
Kapillärblod
Endast i undantagsfall och i extrema situationer utföres kP-Kalium på barn.
Eventuell hemolys i provet upptäcks ej.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Provtagning utföres av laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör kapillär 100 µL, hepariniserat (Artnr: ABL Clinitubes 502357)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
På begäran
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2013-05-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Maskindialys-Kalium
Anvisningar:
 
Maskindialysvätska, 10 mL.
Den av dialyspersonalen spädda, bruksfärdiga dialysvätskan lämnas till laboratoriet för kemisk kontroll.
Märk remiss och prov med provtagningsdatum och tid samt dialysmaskinens namn.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2015-01-02

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Kalium
Anvisningar:
 
Venblod.
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Hemolys ger falskt förhöjda värden.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-19

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Kalium
Anvisningar:
 
Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)
Patienten tömmer blåsan vid ett visst klockslag, t.ex. kl. 08.00 på morgonen. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t.o.m. kl. 08.00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna sista urinportion ska också tas med i insamlingen.
OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp.
alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308. av väl blandad dygnsmängd.
Rörtyp:
 
Rör plast 5 mL (PS), rund botten (Artnr: 6610)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2016-04-26

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Kalium(stickprov)
Anvisningar:
 
Urin, stickprov.
U-Kalium-stickprov, i de fall beställaren endast jmf U-Na och U-K.
Bör helst utgöras av morgonurin och lämnas som mittströmsprov.
På remissen skall följande anges Urin: stickprov
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308.
Rörtyp:
 
Rör plast 5 mL (PS), rund botten (Artnr: 6610)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2019-05-07

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
F-Kalprotektin
Anvisningar:
 
Provinsamling Faeces:
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Lägg föreslagvis lite papper i toaletten(för att samla faeces på) alt.uppsamla faeces i en torr och ren behållare av plast eller glas.
Tag minst 0,5 g faeces eller 1-2 hasselnötsstora faeceskulor i rör med sked och skruvlock. Fyll röret till max 1/3 om faeceskonsistens är lös.
Efter provtagning kontrollera att skruvlocket sitter på ordentligt.
Prov lämnas till laboratoriet.
Förvara gärna provet i kylskåpstemp. i väntan på transport.till laboratoriet.
Rörtyp:
 
Rör plast 13 ml, med sked och skruvlock (Artnr: 1368)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
En gång i veckan
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi i Kalmar
Senast ändrad:
 
2018-02-21

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Karbamazepin
Anvisningar:
 
”Venblod
Prov bör tas omedelbart före dagens dos(morgondos) eller så länge som möjligt efter närmast föregående dos.
Tidpunkt för provtagning skall anges. Om toxicitet misstänks kan prov tas vid vilken tidpunkt som helst.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.”
Rörtyp:
 
Rör vakuum 7 mL, röd propp, m koag.aktivator (plast) drar 6,0 mL (Artnr: 2049)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Västervik
Senast ändrad:
 
2019-02-26

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P/S-Kardiolipin-antikroppar,IgG
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06

alt.
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Koagulationslab
Universitetssjukhuset MAS
205 02 MALMÖ
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Kardiolipin-antikroppar,IgM
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Karnitin, fritt
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
U-Karnitin, total
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Sahlgrenska_Universitetssjukhuset

Postadress
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Tfn: 031-342 15 62 alt 342 13 25
Senast ändrad:
 
2018-12-17

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Katekolaminer, fria (KAT, fria)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2012-03-16

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
tU-Katekolaminer, fria (KAT, fria)
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
"I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi" (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
I analysen ingår tU-Adrenalin och tU-Noradrenalin.


Postadress
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
205 02 MALMÖ

Tfn: 040-33 14 20
Fax: 040-33 62 86
Senast ändrad:
 
2017-02-09

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Kinidin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-Kinin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Rättsmedicnalverket i Linköping se info allmän provtagn.anvisning.

Rättsmedicinalverket
avd för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 LINKÖPING

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50
Senast ändrad:
 
2015-06-11

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
B-KLL
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne
Postadress:
Genetiska kliniken
Labmedicin Skåne
221 85 LUND

tfn.046-17 63 68
fax.046-13 10 61
Remiss:
Laboratoriemedicinen Skåne
Senast ändrad:
 
2012-11-14

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Klomipramin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Speciallaboratoriet för klinisk kemi
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 44 90
Fax: 010-103 32 06
Senast ändrad:
 
2019-06-05

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Klonazepam
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp:
 
Utförs externt, se Utförare.
Remiss:
 
Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss 6299 (Artnr: )
Frekvens:
 
Utförs externt, se Utförare.
Utförs:
 
Externt
Utförare:
 
Laboratoriemedicinen Skåne

Postadress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin Skåne
221 85 LUND
Tfn: 046-17 34 60
Fax: 046-18 91 14
Senast ändrad:
 
2017-06-13

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
Maskindialys-Klorid
Anvisningar:
 
Maskindialysvätska, 10 mL.
Den av dialyspersonalen spädda, bruksfärdiga dialysvätskan lämnas till laboratoriet för kemisk kontroll.
Märk remiss och prov med provtagningsdatum och tid samt dialysmaskinens namn.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Rörtyp:
 
Rör plast 15 mL (polypropen), urinodlingsrör (Artnr: 102308)
Remiss:
 
Remiss KEMI (Artnr: 6299)
Frekvens:
 
Rutin kontorstid
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2014-06-02

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
P-Klorid(P-Cl)
Anvisningar:
 
Venblod.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Rörtyp:
 
Rör vakuum 5 mL, mintgrön propp, Li-heparin, PST-gel, drar 3 mL (Artnr: 17673)
Remiss:
 
Remiss 1 SAMLINGSREMISS KEMI (Ej för utskrift). (Artnr: 506050)
Frekvens:
 
Akut och Rutin
Utförs:
 
Internt
Utförare:
 
Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
Senast ändrad:
 
2017-06-12

Provtagningsanvisningar


Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
 
Analys:
 
S-Klozapin
Anvisningar:
 
Utförs externt, se Utförare.Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Rörtyp: