Akuta analyser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
U-Acetoacetat (remsa)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-Ak, hf MononukleosKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-ALAT(Alaninaminotransferas)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Asc-AlbuminKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-AlbuminKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-AlbuminKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-AlbuminKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
tU-AlbuminKlinisk kemi i Kalmar,Västervik
Csv-Albumin Laktat CellerKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-ALP(Alkaliska fosfataser)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-AmmoniumjonKlinisk kemi: Kalmar
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-AntitrombinKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-Apo B/Apo A-1 kvotKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik <
P-Apolipoprotein B(P-ApoB)Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-APT-tidKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-ASAT(Aspartataminotransferas)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Asc-Ascitesvätska cellerKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Basofila gran,diffkKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aB-BasöverskottKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kB-BasöverskottKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
vB-BasöverskottKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-BilirubinKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
P-Bilirubin, konjugeratKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-Bilirubin, totaltKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Blodgruppering ABO och RhDKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
OBS! O-hamn och V-vik utför endast akuta blodgrupperingar
B-Celler, Diff cytokemiskKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-CK(P-Kreatinkinas)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-COHbKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik <
P-CRPKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-Cystatin CKlinisk kemi: Kalmar
P-D-dimer (FEU)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-DigoxinKlinisk kemi: Kalmar, Västervik

Akuta analyser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
Direkt antiglobulintest, DATKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
B-Eosinofila gran,diffkKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Asc-ErytrocyterKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-ErytrocyterKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
U-Erytrocyter (remsa)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Erytrocyter prov 1Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Erytrocyter prov 2Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Erytrocyter prov 3Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-EtanolKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-FenytoinKlinisk kemi: Västervik
P-FibrinogenKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-FosfatKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Förenlighetsprövning genom BAS-testKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-GentamicinKlinisk kemi: Kalmar,Västervik
Csv-GlukosKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-GlukosKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-GlukosKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
U-Glukos (remsa)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
U-hCG, kvalKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-hCG+betakedjaKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
P-HDL-kolesterolKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
F-HemoglobinKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Hemoglobin(B-Hb)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-IsopropanolKlinisk kemi: Kalmar
P-JärnKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-JärnmättnadKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-KalciumKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aP-Kalciumjon, friKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
kP-Kalciumjon, friKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
S-Kalciumjon, friKlinisk kemi: Kalmar,Oskarshamn,Västervik
aP-KaliumKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik

Akuta analyser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
P-KaliumKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-KarbamazepinKlinisk kemi: Västervik
P-Klorid(P-Cl)Klinisk kemi: Kalmar, Västervik
P-KolesterolKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-KolesterolKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-KortisolKlinisk kemi i Kalmar, Västervik
P-KreatininKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aP-LaktatKlinisk kemi: Västervik
Asc-LaktatKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-LaktatKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Ledv-LaktatKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-LaktatKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-LaktatKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
vP-LaktatKlinisk kemi: Västervik
Pleu-LDKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-LDL-kolesterolKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Ledvätska cellerKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
U-Legionella antigenKlinisk kemi: Kalmar, O-hamn,Västervik
U-Leukocyter (remsa)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Asc-Leukocyter monoKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Leukocyter monoKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Ledv-Leukocyter monoKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-Leukocyter monoKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Asc-Leukocyter polyKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Leukocyter polyKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Ledv-Leukocyter poly Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-Leukocyter polyKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Asc-Leukocyter totaltKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Leukocyter totaltKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-Leukocyter totaltKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-LitiumKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
B-Lymfocyter,diffkKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik

Akuta analyser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
P-MagnesiumKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
Ery-MCHKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Ery-MCVKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-MetanolKlinisk kemi: Kalmar
B-MethemoglobinKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik <
B-Monocyter,diffkKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-MyoglobinKlinisk kemi i Kalmar, Västervik
aP-NatriumKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-NatriumKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Neutrofila gran,diffkKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
U-Nitrit (remsa)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-NT-proBNPKlinisk kemi i Kalmar, Västervik
S-OsmolalitetKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
U-OsmolalitetKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
Csv-OxyhemoglobinKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
P-PankreasamylasKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-ParacetamolKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aB-pCO2Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kB-pCO2Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
vB-pCO2Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aB-pHKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kB-pHKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-pHKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
vB-pHKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-Pleuravätska cellerKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Pneumokock antigenKlinisk kemi: Kalmar, O-hamn, Västervik
U-Pneumokock antigenKlinisk kemi: Kalmar, O-hamn, Västervik
aB-pO2Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kB-pO2Klinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-ProkalcitoninKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
U-Protein (remsa)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kP-ProtrombinkomplexKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-ProtrombinkomplexKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-PTH intraoperativt, snabbKlinisk kemi i Kalmar, Västervik

Akuta analyser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

 
B-RetikulocyterKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-S100BKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
S-SalicylatKlinisk kemi: Kalmar
Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat CellerKlinisk kemi: Kalmar, Västervik
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-SR, míkroKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aB-StandardbikarbonatKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kB-StandardbikarbonatKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
vB-StandardbikarbonatKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aB-SyrabasstatusKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kB-SyrabasstatusKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
vB-SyrabasstatusKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
aB-SyrgasmättnadKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
kB-SyrgasmättnadKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
U-TestremsaKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-TIBCKlinisk kemi i Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-TriglyceriderKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)Klinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-Troponin TKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-UratKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
P-UreaKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Utseende efter centrifugeringKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Asc-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Csv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Ledv-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Pleu-Utseende före centrifugeringKlinisk kemi: Kalmar, Oskarshamn, Västervik
S-ValproatKlinisk kemi: Västervik
S-VancomycinKlinisk kemi: Kalmar